Křesťanská církev Cesta života

28. září začíná další běh ZBK

Co je ZBK (Základní biblický kurz) si můžete pročíst zde >>>, co se studuje v tomto kurzu si můžete pročíst zde >>> a jak se dá tento kurz studovat si můžete pročíst zde >>>.

Prázdniny jsou za námi a týden ztišení Vám možná přinesl podnět začít se studiem ZBK. Pokud se chcete přihlásit, pište na e-mail: zbk@cestazivota.cz

Napište své jméno, příjmení, typ studia (osobní, s CD nebo přes internet), kontakt na Vás (tel. nebo mobil, e:mail) a do "předmětu" uveďte: PŘIHLÁŠKA ZBK.
3. běh ZBK začíná 28.9. (pro dálkové a intenetové studium) a 29.9. od 18:00 hodin v místnosti pro maminky s dětmi (osobní studium).

...a že ZBK je skutečně "základní" a zvládne ho absolvovat kdokoli si přečtěte v příspěvcích bývalých studentů.1) Co ti dal a co ti vzal ZBK?
2) Které téma z celého kurzu tě nejvíce zaujalo?
3) Která lekce nejvíce ovlivnila tvůj život?
4) Doporučil(a) bys studium ZBK?
1) Uvědomila jsem si některé věci a přehodnotila svůj život. Viděla jsem věci, které ještě musím změnit a na čem pracovat. Odbourat neefektivní práci, zaměřit se na to co Bůh chce.

2) Zaujala mě modlitba, asi i proto, že je mi blízká. V této oblasti se cítím velice dobře.

3) Byla to lekce o tom, kdo jsi v Kristu. Znovu jsem si uvědomovala, že mám autoritu v Kristu Ježíši a že opravdu můžu dělat věci jako je dělal Ježíš. A potom poslušnost Bohu.

4) ZBK doporučuji všem, je úplně jedno, jestli jsi čerstvý křesťan nebo už letitý. Pán otvírá dveře každému, kdo o to stojí. Pro mě tento kurz byl velkým požehnáním, protože jsem si uvědomila, kde stojím a co bych ještě měla udělat, co po mně Bůh chce. Hodně mě oslovily domácí práce, kde jsem musela přemýšlet, a tím jsem si uvědomila, jak na tom jsem. Tento způsob mi vyhovoval. Doporučuji každému, aby se přihlásil do ZBK, neboť tím může jen získat.
(Studium přes internet.)1) ZBK mi dal hodně. Zvlášť jsem sebe samého poznal líp, i když to asi zní hloupě. Vzal bych si to klidně znovu, časem samozřejmě.
A co mně vzal? Tak maximálně čas.

2-3) Tak to fakt nevím. Byly všechny vskutku vynikající. Každá měla své.

4) Jestli bych ZBK doporučil? Určitě. Byl by to zajímavý pohled na člověka, který by do toho šel a pak ZBK dokončil. Myslím si, že by byl jiný. To si myslím. Zvláště lidé, které znám, by nemohli říct, že to není pravda, protože je znám. Takže tak. Já to tak vidím – dokončil jsem ho.
(Studium dálkově s CD nahrávkou.)1) Určitě mi dal další pohledy a poznání Božích věcí a Jeho samotného. Toužila jsem dostat do svého zvyku pravidelné čtení Bible, ale to se mi bohužel ne úplně povedlo, myslím, že jsem se pro to ještě plně nerozhodla a má pokora, bázeň a touha s Bohem strávit čas je stále slabá.
A co mi vzal? Možná mi zpřesnil některé pohledy v tématech a tak mi vzal moje špatně vyložené Boží věci a to je dobře :-).

2) Musím se přiznat, že vzhledem k pro mne těžkému období v soukromém životě jsem všechna témata procházela tak nějak informativně, ale zároveň to byl pro mne moc dobrý čas možnosti sdílení, ale téma EVANGELIUM mne nějak víc zaujalo. Asi pro tu dobrou zprávu o naději, kterou máme skrze Ježíše Krista.

3) Musím přiznat, že bylo moc dobré si znovu uvědomit, jak mne vidí Bůh, čím jsem v Kristu a jak se mám na sebe dívat já, jaké mám možnosti, povinnosti, ale taky schopnosti. Lekce č.7 Kdo jsi v Kristu byla pro mne moc dobrá.

4) Určitě ano. Asi každý z nás čas od času potřebuje ujištění o Boží lásce a znovu uchopení Božích pravd. Navrátit se k pravé Boží podstatě a to je obsahem tohoto kurzu.
A taky mi bylo moc příjemné opět trávit čas se Zdeničkou a Kájou. Moc dobře se s nimi diskutuje, oni Bibli znají a já zatím do ní pouze nahlížím a mnohým věcem nerozumím, a tak to pro mne byl moc dobře strávený čas. Díky Bohu za ně :-).
(Studium osobní ve skupině.)1) ZBK mi pomohl pochopit Boží principy a ukázal mi, jak mám žít v Boží milosti, i když to někdy není zrovna lehké, mohu se na Něj vždy obrátit, a to je přeci supr mít takového tátu v nebesích. No, co mi kurz vzal? Možná trošku času, ale proč to řešit, když to byl čas s Bohem? :-)

2) Nelze hovořit o konkrétním tématu, každé mělo svůj význam a každé bylo svým způsobem zajímavé a pro můj život důležité.

3) Všechny byly důležité, ale asi lekce o pokání (ta byla hustá).

4) Určitě ZBK doporučuji, poněvadž jsou tam věci dobře vysvětleny a mně osobně se leccos vyjasnilo, a také proto, že se o Bohu můžeme dozvědět víc.
(Studium dálkově s CD nahrávkou.)1) ZBK mi určitě nic nevzal. Dal mi možnost mimo jiné (vyučování) poznat lidi jinak než v církvi, i Sedláčkovi, moc příjemný. Byly to skvěle strávené večery (myslím úterky). ZBK mi dal systém, pravidelnost čtení Bible, modliteb (teď po roce praxe to můžu říct).

2) Asi mě nejvíc zaujalo 1. téma „Historie Bible“, dostali jsme nové informace, jak se Bible psala, která kniha je nejstarší, nejmladší, kolik lidí ji psalo, atd.…

3) Můj život ovlivnila lekce asi 5. To bylo – „Pokání“.

4) Určitě bych doporučila kurz všem, protože si myslím, že přestože to jsou základy, nemůžeme říct, že je nepotřebujeme. Sedláčkovi jsou úžasní, Kája skvěle vyučuje. :-)
(Studium osobní ve skupině.)1) ZBK mi otevřel nový pohled na víru, na mě jako na nové stvoření v Kristu Ježíši a změnil můj přístup k Bibli, jak k její autoritě, tak k jejímu čtení.
A co mi vzal? Vůbec nic, i když vlastně ano... kus mého starého člověka.

2) Rozhodně pokání. Naučila jsem se být Bohu vděčná za Jeho milost v této oblasti mého života.

3) Byla to lekce Kdo je Ježíš. Uvědomila jsem si, co pro mě udělal, co pro něj znamenám já a co ode mne očekává.

4) Určitě ZBK doporučuji. Pro mě to byla dobrá škola, pod vedením skvělého učitele Káji S.
(Studium osobní ve skupině.)1) ZBK mi určitě dal větší porozumění, a v některých případech i zjevení dosud nepoznaných věcí. A co mi vzal? Určitě to, co je špatný pohled na jisté prvky křesťanství.

2) Nejvíce mě zaujalo téma „Kdo jsi v Kristu“. Proč? Znovu jsem se upevňoval v těch nejdůležitějších základech jako: co pro mě Kristus udělal, co si mohu z jeho vlastnictví přivlastnit, a vůbec to, že ten starý člověk je pryč a nový nemá nic společného s duchem tohoto světa.

3) Myslím, že nejvíc mě ovlivnila lekce „Pokání“, protože vzala vítr z plachet všem mým bludným představám o pokání. A tak mám možnost dělat opravdové biblické pokání.

4) Ano. Doporučuji ZBK každému člověku, ať už teprve znovuzrozenému pro objevení dobré parcely a vybudování dobrého základu, tak dospělému (v Kristu) člověku, jako opakování malé násobilky. Bez základu totiž není stavba, ale zbořenina…
(Studium přes internet.)1) Bližší pohled na Krista a touhu dovídat se o něm více. Určitě to byla má první zkušenost trávit s Bohem více času, než dříve před kurzem.

2) Asi nejvíce mě zaujala kniha, která byla součástí studia - Historie Bible. Také kapitola Nový život – o tomto životě jsem se v tu dobu chtěla dozvědět více, každá kapitola se vlastně týkala mého nového života s Kristem. Celý kurz byl pro mne v tu dobu jako šitý na míru. Z každé lekce jsem jednoduše čerpala mnoho.

3) Asi kapitola o pokání.

4) Určitě. V kurzu každý jistě najde odpověď na otázky, které řeší sám v sobě a líbí se mi důkladné a přehledné zpracování v pevných deskách. Takto mám kurz ZBK kdykoli znovu k dispozici.
(Studium dálkově s CD nahrávkou.)1) ZBK mi dal jistotu, že pro Boha mám cenu, že jsem dostatečná a vzal mi neustálý strach, že nejsem dost dobrá.

2) Ovlivnily mě určitě všechny, ale asi nejvíce mě oslovovaly lekce - Pokání, Nový život a Kdo jsem v Kristu, protože jsem si uvědomila, že si můžu zase sama sebe vážit a když se člověk dokáže mít rád, teprve potom může mít rád i ostatní.

3) Kdo jsem v Kristu

4) Určitě bych ZBK doporučila. Třeba i jen pro to, zopakovat si základy a znovu objevit jednoduché pravdy. Bez toho se nedá jít dál. (Studium dálkově s CD nahrávkou.)1) ZBK je dobrá investice. Vzal mi trochu času a dal mi mnohem víc. Hlavně si připomenout základy víry, o čem je křesťanství.

2 + 3) Na obě otázky mám stejnou odpověď. Nejvíc mě oslovila lekce č. 6 Nový život a lekce č. 7 Kdo jsem v Kristu. Žít opravdu nově a v Kristu je výzva a úkol, kde se můžu vyučovat vlastně pořád. Vždy je co si připomenout, oživit, případně nově uvidět a nově vykročit.

4) ZBK bych směle doporučil každému čerstvě obrácenému. Asi ne hned po obrácení, ale po pár měsících už ano. Dále je ZBK vhodný pro lidi, kteří mají v základech chaos a guláš. ZBK stojí jednoznačně na Bibli a jeho rozsah a forma je podle mého úsudku dostatečná k získání zdravých základů na cestu víry a poznávání našeho Boha a Spasitele.
(Studium dálkově s CD nahrávkou.)1) Základní biblický kurz mi dal spoustu věcí. Například mi dal vidět určité křesťanské věci jinak, než jsem je viděla a chápala. A co mi vzal? Popravdě ani nevím, ale vlastně kus mého starého „já“ .

2) Každé téma má něco do sebe, ale nejvíc mě zaujalo téma Nový život. Protože každý člověk, když přijme Pána do svého srdce, se začne proměňovat ve svém životě a myslím si, že i nevěřící člověk může určitým způsobem svůj život změnit.

3) To je pro mě docela těžká otázka. Nevím, jestli nějaká lekce nejvíc ovlivnila můj život. Necítím to tak.

4) Určitě bych ZBK doporučila dalším lidem. Protože je to velmi užitečná věc a člověk se pak dívá na určité věci jinak, než doposud a někomu to může velmi změnit život k dobrému.
(Studium dálkově s CD nahrávkou.)1) ZBK mi dal přehlednější pohled na biblická fakta. Jsem o něco moudřejší. :-) A vzal mi prázdná místa v různých odpovědích. :-)

2) Každá lekce měla hodně za své. A nejvíc z nich jsem asi hltala Nový život a Kdo jsi v Kristu. Bavilo mě číst v Bibli ta místa, kde se přesně o tom mluví, a naplňovalo mě to. Někdy mě zaujmou nové věci, které jsem dřív nevěděla….

3) Hmm, asi lekce 7. Kdo jsi v Kristu. Nasměrovala mé myšlenky správnou cestou. Už v některých osobních věcech jednám jinak, než dřív. Haleluja, díky Pánu!

4) Jasně, že doporučila! Je výborné si osvěžit základní věci biblických pravdivých principů! Je dobré studovat a dozvídat se nové věci! To se Bohu líbí.
(Studium dálkově s CD nahrávkou.)

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.