Křesťanská církev Cesta života

Dvojí požehnání II. - setkání s Noe


Už tradičně doporučuji poslechnout si celý záznam (klikni na mikrofonek vpravo). Protože si můžete přečíst jakýkoli postřeh, ale teprve v kontextu pochopíte celou hloubku a šířku Božího slova.
Po krátkém občerstvujícím výletu v přírodě přijíždíme do Budějovic.

Bůh s námi touží komunikovat. My Mu nemáme až tak moc co nabídnout, všechno má a není co bychom Mu dodávali. Kromě chvály. Touží slyšet náš hlas.
Napsal nám dost dlouhý dopis, který je zároveň chlebem, písní, básní, akčním příběhem.Dnes nás čeká hrdina víry – Noe.
Noe vírou přijal něco, co ještě neviděl. Někdy po nás Bůh chce věci, které předtím ještě nikdo nikdy nedělal. Víra se totiž týká toho, co není vidět.Noe důvěřoval Hospodinu. Chodil s ním. Když k němu Hospodin promluvil, jednal přesně podle Božího slova, ne podle zkušeností.Pečlivě naslouchal Bohu. A když Bůh něco řekne, čeká, že se s tím něco bude dít. Nemluví proto, abys se v církvi měl čím chlubit. Když mluví, chce po tobě výsledky. A Noe nejen naslouchal, ale i poslechl. Znáte ty dva syny – jeden řekl: „Půjdu,“ a nešel. Druhý řekl: „Nepůjdu,“ ale nakonec šel. Stůjme za svým slovem. Noe nejen naslouchal a poslechl, ale i dokončil.Teprve když Noe dokončil jeden úkol (stavba lodi), dostal od Hospodina další. Jestli ti Bůh řekl, co máš dělat, nedá ti nový cíl, dokud to první nebude hotovo.Kdyby Noe neuposlechl přesně podle Božích pokynů a nevzal dostatek krmiva, že je to zbytečné, možná by to na konci cesty byla plovoucí kafilerka a to by byla veliká škoda.Jak. 2:19-20
Víra ďábla není aktivní v Boží prospěch, proto nemůže být zachráněn.Noe, když vystoupil z archy, postavil oltář. Jestli pro tebe Bůh něco udělal, nezapomeň Mu poděkovat.

To, že věříš, jednáš podle Boha, tě ještě nečiní lepším člověkem.
Noe udělal chybu. Je lépe se poučit z chyb druhých, než je pak opakovat. Noe se stal vinařem a opil se. Vyváděl ve stanu. Chám nejen viděl svého otce vyvádět, ale zřejmě jím pohrdnul. A Noe nad ním vyřkl prokletí. Ale ten problém začal u Noe. Kdyby se neopil, Chám by ho neviděl, Noe by neproklínal... Slova mají obrovský vliv.
Jestli něco prohlašuješ o sobě nebo o někom...stane se to. Změň svůj slovník. Mluv dobré.Neříkala: „Jsi zralý do kriminálu.“ Možná máš v té chvíli nervy, tak radši mlč, a řekni něco dobrého až za chvíli. Jazyk kormidluje tvůj život. Ne ucho, ne ruka...jazyk.
Slovník si nezměníš násilně. Změň svou mysl a tím se změní i tvůj slovník. Pak budeš žehnat, ne proklínat. A to přinese ovoce, které zůstane. Poučme se z toho, co Noe udělal dobře, ale i z toho, co nezvládl a neopakujme jeho chyby.
Bůh na nás nezapomíná. Udělal smlouvu s Noe, že už nikdy nepřijde potopa na celý svět.Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.