Křesťanská církev Cesta života

Setkání s Králem a Králem králů


Ve dnech 7.-8. října 2010 proběhl seminář s Petrem Králem na téma – deprese.

Přicházím na tento seminář v podstatě jako zvědavý pozorovatel. Neplánuji být lektorkou „Bodu obratu“, ani sloužit v Teen Challenge (aspoň ne v dohledné době) nebo se v tomto tématu nějak více vyučovat.
Vlastně jen využívám možnosti se dovědět něco více o tématu, které se běžně neprobírá.
Za kazatelnou stojí Petr Král a v modlitbě mezi námi vítá Krále králů, bez kterého by se tak složité téma snad ani probírat nedalo.

Asi jako mnoho dalších nezasvěcených jsem si vždycky myslela, že deprese je prostě špatná nálada, kterou někdo snáší líp a někdo hůř. A proto jsem tady – dovědět se víc.

Když si zpětně dávám dohromady všechny informace, které jsem na semináři získala, jsem přesvědčená, že ve zředěné formě by měl tyto informace slyšet každý z nás.Petr Král je ženatý, má dvě dospělé děti. V roce 1994 byl spoluzakladatelem Teen Challenge v ČR. Od roku 1997 je vedoucím zařízení TC pro muže. Je starším sboru Apoštolské církve, koordinátorem skupin Bodu obratu pro ČR.

Petr nám srozumitelnou formou vysvětlil – co nazýváme depresí, jak vznikají, co se s nimi dá dělat, a jak přistupovat k lidem, kteří depresí trpí.

Snažím se zachytit každou novou informaci, rychle škrabu do sešitku heslovité poznámky... S úžasem zjišťuji, že první přednáška už několik minut přesahuje druhou hodinu a mě to vlastně vůbec nepřipadá dlouhé.Během semináře se z nás Petr snaží dostat „srozumitelné definice“. Jsem za to ráda. Víte, my křesťané se velmi rychle naučíme mluvit křesťanským slangem. Mezi sebou přesně víme o čem je řeč, ale lidé „za dveřmi církve“ nám nemusí vždy rozumět. Často se s tím setkáváme třeba při ZBK (Základním biblickém kurzu). Má se něco opsat vlastními slovy, ale na jazyk se nám stále dere ta zaběhlá formulka, která se používá.
Je výhodou znát správnou formulaci, která přesně vyjadřuje smysl. Na druhou stranu nám tyto (někým druhým dokonale promyšleně vymyšlené) formulace částečně brání samostatně přemýšlet. A to je škoda.

Seminář byl poměrně bohatý na informace, takže není možné v několika větách shrnout celý jeho (dvoudenní) obsah. A ve skutečnosti si myslím, že přepsané poznámky vám nemohou předat to, co můžete získat pouze osobní účastí.

Velmi mě potěšil Petrův postřeh ohledně Kristova těla.
Člověk trpící depresí (pokud se přímo neizoluje), má velké problémy s někým se spřátelit, těžko navazuje jakýkoli vztah s lidmi kolem sebe.
Pokud tu stojí skutečná, fungující církev (tedy taková, jakou ji Ježíš skutečně zamýšlel), pak člověk trpící depresí má kolem sebe bratry a sestry, ke kterým si nemusí nějak složitě hledat cestu, aby s nimi navázal nějaké přátelství. O to snazší je pro něho situace v tomto směru.
Znovu jsem se ujistila, že Bůh to má skvěle promyšlené. Církev tu není jen pro ozdobu a my prostě životně potřebujeme být součástí církve.

Petr si posteskl, že je i v církvích potřeba péče odborníků, ale tak málo mladých křesťanů studuje psychologii. (V skrytu duše mě blaží, že naše zpěvačka týmu chvály se tímto odborníkem stává, což je bezpochyby velká výhoda pro naši církev.)Zajímavou zkušeností byla práce ve skupinách, kdy jsme měli společně zodpovědět několik otázek. Naše skupina byla fantastická. :-)Trvalo nám asi čtvrt hodiny, než jsme vůbec pochopili co chce autor položenou otázkou vlastně říct. Poté jsme do nejmenších detailů vypracovali první otázku...než někdo zjistil, že čas běží a čekají nás další otázky na dalších stránkách.A přestože jsme se dostali snad jen k otázce číslo 4, záměr skupiny jsme splnili.Petr nám totiž chtěl dát zakusit, jak vypadá první setkání poradce se skupinou – seznámit se a vyvolat diskuzi. A to se nám povedlo moc pěkně.

Celý seminář byl pro mě osobně přínosem. V posledních letech se i u nás v církvi tato nemoc objevuje a není na škodu mít o ní alespoň ty nejzákladnější informace.
Díky, Petře Králi, za cenné informace. A Díky, Králi králů, že máš moc uzdravit.

Sk. 10:38 „...Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazaretu, který chodil, konal dobro a uzdravoval všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s ním...“

1. Kor. 12:27 „Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části.“


- zdes -

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.