Křesťanská církev Cesta života

Cesta života České Budějovice

Místní církev Cesta života České Budějovice je součástí církve Cesta života jižní Čechy. Své založení datuje stejně jako církev prachatická ke dni 7.11.1989 v Prachaticích (až tam totiž sahají naše původní kořeny).

Za řádku let svého trvání si naše církev prošla několikerou změnou vedení.
Při založení církve v Prachaticích v roce 1989 to byl Jindřich Prokeš, který zareagoval ve svých 18 letech na Boží výzvu převzít pastýřský dohled nad církví. (V této nelehké úloze mu od začátku po boku stáli Daniel Skokan a Karel Sedláček.) Během Jindrova studia (září 1993 – červen 1994) Biblické školy ve švédské Uppsale vedl dočasně církev v Prachaticích Karel Sedláček.

Na podzim roku 1994 se centrum církve Cesta života přestěhovalo do Českých Budějovic. Vedení prachatické základny se ujal Jiří Lux. Bližší spolupráce a napojení na hnutí Slovo života vedlo Jindřicha Prokeše ke změně dosavadního názvu církve na Slovo života.

Krátce po návratu z Biblické školy v Brně a roční misii v Jihlavě se koncem roku 1996 ujímá vedení církve (nyní již v Českých Budějovicích) Karel Sedláček.

Začátkem roku 2003 přebírá štafetu ve vedení církve v Českých Budějovicích Petr Petrášek, který tento sbor (spolu s krumlovským) vede doposud.

V lednu 2007 se církev po letech navrací ke svým kořenům a původnímu názvu Cesta života. Přes všechna úskalí dál následuje stopy Pána. Nabíráme nové síly a upevňujeme život Těla Kristova zdravým sycením a růstem buněk v podobě nového systému skupin.
Protože Pán Ježíš touží naplnit veškeré potřeby ducha, duše i těla, věříme, že život církve má být pestrý a plodný. Každý člověk je jedinečná osobnost, která má v Těle své nenahraditelné místo.

24. října 2011 byli slavnostně přijati noví členové. Nyní CŽČB čítá prozatím 48 členů. Společných shromáždění se ale účastní kromě oficiálních členů i několik dalších návštěvníků.
Velký potenciál místní církve v Českých Budějovicích je nepochybně v hudbě a chvále Boha.

Naším prvotním cílem je: být blízko Bohu i lidem. Stát pevně na základech Božího slova a naplnit vize, které Pán položil na naše srdce v podobě tří odkazů z Bible:

Kol.1:28-29 Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce všelikého člověka a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši. O čež i pracuji, bojuje podle té jeho mocnosti, kteráž dělá ve mně dílo své mocně. (BK 1613)
Kol.1:28-29 Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. (ČEP)

2. Paral. 7:14 A ponižujíce se lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se, a hledali by tváři mé, a odvrátili by se od cest svých zlých: i já také vyslyším je s nebe, a odpustím hřích jejich, a uzdravím zemi jejich. (BK 1613)
2.Paral. 7:14 a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. (ČEP)

Izajáš 54:2 Rozšiř místo stanu svého, a čalounů příbytků svých roztáhnouti nezbraňuj; natáhni i provazů svých, a kolíky své utvrď. (BK 1613)
Izajáš 54:2 Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky. (ČEP)Setkat se s námi můžete na kterémkoli nedělním shromáždění. Jste zváni i na místní skupiny podle vašeho osobního výběru.

Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s.
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
e-mail: budejovice@cestazivota.cz
IČ: 625 34 165
Bankovní spojení: 2602130362/2010

Shromáždění
Neděle 10.00 hod.
Sokolovna, Sokolský ostrov 1
370 00 České Budějovice
zobrazit na mapě

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.