Křesťanská církev Cesta života

Rok 2007 před námi

Vstup do nového roku je pro naši církev zcela výjimečný a každý z nás potřebuje vstřebat správným způsobem, co se stalo, když jsme se zhruba po dvanácti letech navrátili k původnímu názvu této církve.

Nikdo, kdo byl u začátku této církve, nemůže popřít, že vznikla pouze jako důsledek Božího působení. Tehdy se začal Bůh dotýkat lidí různého věku i postavení svým Slovem a zachraňoval, uzdravoval a vysvobozoval je. Šířilo se to jako povodeň z Prachaticka do Českobudějovicka, Českokrumlovska, Strakonicka, Písecka. Hlavním pastorem byl sedmnáctiletý “kluk“ a ostatním vedoucím nebylo o mnoho více. Jednou jsem před koncem našeho nedělního shromáždění viděl křesťana z jiné církve, jak odchází, kroutí hlavou a říká: ,,Já to nechápu.“ Nechápal, jak je možné při tolika nedokonalostech, které na nás viděl, že Bůh tak mocně jedná. My jsme jen Boha a naši církev milovali, jak jen jsme byli schopni, byli jsme mu za jeho lásku k nám vděčni a On byl s námi.

Pak se hlavní vedoucí dostal na křižovatku, kdy se měl rozhodnout, jak dál vést tuto církev. Mohl pokračovat v tom, co Bůh začal, což bylo jedno velké dobrodružství spojené s velkým osobním vypětím, nebo se připojit k Božímu hnutí působícímu skrze církev Slovo života ze Švédské Uppsaly a být součástí něčeho většího. Neodvažuji se kritizovat to, že se rozhodl být součástí něčeho většího a sloužit Bohu i lidem v o něco větším bezpečí, které v určité míře poskytovalo zázemí Slova života. Co však následovalo, bylo překvapující. Po dvou letech byla narušena jednota této církve, a nakonec hlavní pastor odešel ze služby. Během dalších šesti let bojovalo svůj boj víry každé společenství této církve samostatně, izolovaně od ostatních, a na některých místech došlo k úplnému rozkladu a zániku.

Před čtyřmi lety Duch svatý začal jednat s vedoucími pozůstalých společenství této církve a začalo setkávání starších. Jako starší jsme vnímali, že je dobré být spolu, ale neuměli jsme hned plně uchopit, co nám Bůh dával. Po období tápání a navazování vztahů jsme došli do bodu, kdy jsme pochopili, že Bůh má pro nás stále společnou budoucnost. Když jsme tento fakt plně přijali, začali jsme pracovat na dalším kroku znovusjednocení. Důsledkem této práce bylo vytvoření dokumentu Ustanovující listiny církve, kde jsme formulovali, kdo jsme, na jakých duchovních základech stojíme a kam se budeme jako církev ubírat. Dále v únoru 2006 proběhla ustanovující konference, kde jsme se navrátili ke svým původním duchovním kořenům a na závěr minulého roku pak došlo i k návratu k původnímu názvu této církve. To bylo také tím posledním, co zbývalo, aby se naplnilo prorocké Slovo, které zaznělo po ustanovující konferenci, které potvrzovalo, že jsme vykročili správným směrem a že naším návratem k duchovním kořenům i názvu děláme obdobnou věc, co Izák v 1. Moj.26:18: ,,Znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako jeho otec.“

Co nás čeká v novém roce? V roce 2007 Pán ukazuje na tři hlavní věci, do kterých nám žehná svou milostí:

1. UPEVNĚNÍ JEDNOTY CÍRKVE:
Po letech oddělení je nutné tuto církev znovu sjednotit v Boží vůli. Je několik oblastí, skrze které budeme pracovat na růstu jednoty této církve:

1. Konference:
Proběhne o velikonocích.
2. Modlitební síť:
Modlitební síť se bude skládat ze skupin přímluvců v jednotlivých sborech, kteří budou modlitebně podporovat svůj mateřský sbor i celou církev.
3. Semináře:
Tématické semináře církve budou probíhat hlavně na podzim.
4. Sdílení určitých služeb:
Bůh už nyní spojuje některé křesťany nejen z jednoho sboru této církve, aby společně pracovali v určité službě, a některé věci nebude možné jiným způsobem uskutečnit.
5. Společné akce:
Jedná se o akce, na jejichž tvorbě a průběhu se budou podílet členové ze všech sborů této církve (minulý rok to byly banket a Suché kosti)
6. Noviny Milost&pravda.
7. Internetové stránky této církve.

2. PODPORA RŮSTU JEDNOTLIVÝCH SBORŮ
Vzhledem k tomu, že jsme mladou církví, je nutné být stále zaměřeni nejen na početní růst, ale i na růst v duchovní zralosti. K dosahování Božího růstu ve všech oblastech života a služby této církve má sloužit nový systém skupin, který chceme tento rok ve sborech začít uvádět do života.

3. MISIJNÍ PRÁCE
Naším hlavním misijním cílem v tento čas je založit a ustanovit sbor v každém okresním městě Jihočeského kraje. Tento rok se zaměříme na rozvinutí sboru v Prachaticích, a otevře-li Pán dveře v dalším okresním městě, začneme tam pracovat.

Letos musí také Rada církve připravit konečné stanovy církve, které budou použity pro registraci. Tyto stanovy církve budou tvořeny na základě Ustanovující listiny této církve.

Když přemýšlím o roce, který leží před námi, stále se mi do mysli vrací slova vyřčená Kálefem o zaslíbené zemi, kterou Izraelcům Bůh dal: ,,Jděme přece, a opanujme zemi, neboť zmocníme se jí.“ Je tu víc, pro co ty i já můžeme žít! Každý člověk má cenu Kristova života! Bůh chce, aby i každý jihočech byl spasen a došel k poznání pravdy. Kde začíná země, kterou máš zabrat? Země, kterou Bůh chce uzdravit? Je to tvá rodina, přátelé, sousedé, spolupracovníci, spolužáci i nepřátelé. Jsou to lidé, které znáš nebo ke kterým tě právě teď Bůh posílá, abys je poznal. Na tobě a na mě je, jestli budeme žít pouze sami pro sebe, nebo i pro věci, které pro nás Bůh připravil. Boží milost je možnost zažít Boží vůli na zemi, když my k tomu přidáme svůj díl úsilí. Znamená to, že v jaké míře se vydáme tomu, co můžeme od Boha zažít, to také zažijeme. Pojďme toho tedy letos s Bohem zažít co nejvíce je možné.

V tomto roce přeji vám všem jen to Boží nejlepší.

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.