Křesťanská církev Cesta života

Malovat – nemalovat? Sochat – nesochat?

Za dobu svého křesťanského života jsem mnohokrát slyšela a četla názory, pojednání, vysvětlení, ale i dotazy na téma: Smí se Bůh jakkoli zpodobňovat?

Vše se odvíjí od veršů z Exodu 20:4, ovšem už když si projdete více překladů, můžete získat více pohledů.

ČEP překládá:
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

Ale když si otevřete starou dobrou BK, čtete:
Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí.

A novější verze, tedy překlad NBK nám předkládá:
Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

Takže si můžeme tohle Slovo vyložit minimálně dvěma způsoby
- nemáme si zpodobňovat přímo Boha
- nemáme si „vytvářet boha“, tedy modlu

Proč?
Ať už je to jakkoli, proč bychom si neměli namalovat boží podobu? Z Bible si můžeme udělat docela dobrý obrázek (jsme Mu podobní, vidí nás = má oči, slyší nás = má uši, země je jeho „podnoží“ = má nohy, přikrývá nás dlaní = má ruce, modlitby mu voní = má nos...atd...)

Napadá mě (v tomto případě) jeden z důvodů. I kdyby se našel historicky ten nejexcelentnější malíř, pravděpodobně by jeho dílo (ač nám by se zdálo dokonalé) vypadalo nějak takhle – jako by se pan prezident nechal portrétovat na známky a obraz by vypadal jako od předškoláka.Malíř by se mohl sebevíc divit: „Proč se vám to nezdá dobré? Má uši? Má. Brýle? Má. Knírek? Má. Kravatu? Má... je to prezident... Snad jen ty tři prsty..ale... viděl někdo někdy jeho ruce? Potkal ho někdo osobně? Kdo může s jistotou vědět, kolik prstů vlastně má?...“
(Chápejte, prosím, správně můj „nadnesený“ příměr. Pan prezident není Bůh a určitě mu nechybí prsty :)))

Zkrátka. I to nejgeniálnější dílo, ten nejpreciznější obraz se s originálem (skutečnou podobou Boha) nedá porovnat. A sochař (i se svou výhodou třetího rozměru) si se „čtvrtým rozměrem“ neporadí.

To by tedy mohl být důvod, proč se nepokoušet zpodobňovat někoho, kdo se zpodobnit nedá. Ještě horší pak je, když se někdo o zpodobnění pokusí a veškerá úcta, která má být projevována živému „Originálu“ se přenese na mrtvou kopii.

Víte, já si myslím, že je v pořádku, když někdo krásně namaluje biblický výjev, protože tímto způsobem umí nejlépe sdělit evangelium. Nebo... mám ráda ty dětské biblické komiksy, tam je Bůh samozřejmě také namalovaný. A věřím, že i to je v pořádku, protože děti lépe pochopí Bibli. Určitě tyto obrázky nevnímají jako modlu.

Takže ať si se studiemi tohoto oddílu Písma lámou hlavu teologové :))). Nám prozatím stačí vědět, že není dovoleno stvořit si cokoli, čemu budeme věnovat
svůj čas
svůj cit
svou úctu
svůj život
….

místo abychom to věnovali Bohu. Protože On je žárlivě milující a touží po tom, aby mezi námi a Jím nestála žádná překážka.

Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. (Exodus 20:3-6)

(A všimli jste si? Trest se nese maximálně do čtvrtého pokolení, ale požehnání se táhne až do tisícího pokolení. No není On úžasný? :)))

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.