Křesťanská církev Cesta života

Velikonoční slavnost - Sobota 11. 4. 2009, 14:00 - Principy zasíváníTak... Krumlovští mají službu chvály za sebou a teď je to na nás. „Odpočinek“ nám skončil. Ale docela se těším.
Fanda nás povzbuzuje a dává poslední rady. Na nazvučení nám půjčuje i bubeníka ze svého týmu, než se objeví ten náš.Dnes s námi poprvé slouží nová členka. Modlíme se za ni s týmem. Nakonec si ji ale dopředu předvolává i Petr a modlí se za ni celé shromáždění.Už nic nebrání tomu, abychom začali odpolední část. Hraje se moc dobře. Je vidět, že u mixážního pultu jsou pomazané hlavy a ruce. :-)

Během druhé písně přichází to elektrizující jiskření mezi námi a nebem. Je znát, že se tu už od pátečního večera chválí. Krumlovští si žel museli projít tím začátkem, kdy se probourává ta duchovní díra do nebe (a někdy to může dát práci)... nám už to (i díky nim) jde jakoby samo.Přichází Petr. Velikonoční slavnost se vyvíjí moc dobře. Usedám na židli a pečlivě si zapisuji další poznámky.

Krátce z Petrova kázání...

My nečekáme přirozenou sklizeň. My očekáváme zázračnou sklizeň. Změny životů.

Princip č.4
Dostáváš podle svých schopností
Náš Pán odešel na cestu na nějaký čas a pak se vrátí. Každému přidělil tolik, kolik je naše schopnost dát a vydat. Efektivně můžeš sloužit jedině v Božím odpočinutí. V harmonii s Bohem. Proč máme sedmý den odpočinout? Protože po dni odpočinku máš být odpočatý, ne utahaný.
Ale odpočinutí v Bohu je ještě něco většího. Před Bohem nejsi větší, když toho víc děláš. Dělej to, co ti Bůh svěřil => Dělej to věrně => Zasij to semínko, které ti Pán dal => pak odpočineš v Pánu.
Záleží na tom, jestli pak nabídneš Pánu to, co ti svěřil, nebo to, co sis mistrně naplánoval ty sám.

Nestarej se o všechno na celém světě. Dělej jen to, co ti bylo svěřeno. Pán ti nenaloží nad míru.
Proč křesťané strkají nos do věcí, do kterých nemají? Mají moc času, protože nedělají plně to, co jim bylo svěřeno.
Dělej věrně to, co máš, a nezbude ti čas na hlouposti!
Nesrovnávej se s žádným člověkem. Každý má své vlastní schopnosti a ty chce Pán využít.
Neodsuzuj se, že neumíš zpívat, jestli jsi povolán prodávat knihy. Nebuď v depresi, že nezvládneš zabavit 15dětí v dětské církvi, když máš hrát na klávesy ve chvále. Ale ani si neříkej – jsem lepší než basák... Pán to může vidět úplně jinak. Podceňování i přeceňování vede k pýše.

Princip č.5
To málo (co teď máš) stačí


Až jednou budu mít víc peněz, tak začnu dávat. Nezačneš. Nikdy!Vem to málo, co máš, Pán se postará. Možná začneš v mále...rozsívej...začne ti přibývat.

Princip č.6
Jsi obohacován k veškeré štědrosti, která přinese slávu Bohu
Bohatství...nemusí znamenat jen – finanční. Je zde míněno i duchovní, intelektuální...
Když rozsíváme, budeme obohaceni. A každé bohatství ti dává jistou autoritu nad lidmi. Jak ji použiješ? Budeš lidi ovládat,protože jsi „někým“? Nebo budeš někým, kdo bude obohacovat je?

Princip č.7
Budeš odměněn podle své práce


Já nic...? Ne. Já zisk. Já odměna.
K Bohu jsi přece přišel za odměnu spasení. Nebo ne?
„Já chci být přijat, zachráněn. To je má motivace,“ říká Petr.Nejsi zachráněn ZE skutků, jsi zachráněn KE skutkům.Pracujme. Není to marné. Má to smysl. Nastupme na Boží cestu. Věnujme tomu čas.
Jestli tě někam Bůh poslal, protože tam působí, a ty tam nejsi...pak se nediv, že jsi zmatený. Minuls Jeho poselství.
Kde jsi byl, když Pán mluvil na prorockém shromáždění? „No...na zahrádce.“ Hmmm. Tak to máš požehnanou zahrádku, ale minuls Boží prorocká slova pro svůj život.

(Petr v tuto chvíli mluví v takové autoritě, že mě až zamrazilo. Jsem opravdu ráda, že jsem si na dnešek – a vlastně na celou Velikonoční slavnost – nezvolila jiný program.)

Začni dnes z toho mála co máš. Ne zítra. Dnes zasij.Odměna bude za to, co jsi udělal nebo neudělal.
Bez naší práce prostě některé věci nebudou. Pouhé přání nestačí.
(Celé sobotní kázání si můžete poslechnout v sekci „kázání“)

Petr nás zve zpět na pódium. Pomalu, velmi pomalu vstřebávám napomenutí (nebo chcete-li výzvu). Víte, posledních několik let nejezdíme na Velikonoce k rodičům...tak nějak je nám přirozené být na Velikonoční slavnosti. Ale upřímně, až teď si uvědomuji, že by to člověk neměl brát na lehkou váhu.
Někdo říkal, že to není úplně šťastný termín, že asi nebude velká návštěvnost, že mnozí budou na prodloužený víkend někde pryč a navíc je hezky... První co mi proběhlo hlavou bylo: a kdy už by se měla naplánovat třídenní oslava, když ne o prodlouženém víkendu? Hezky bude přece i za týden. :-)

Chválíme Pána a Petr zatím vkládá ruce na lidi, kteří si přicházejí pro modlitbu. Boží moc se projevuje. Můžeme ji cítit a na některých i vidět.

Po skončení odpoledního shromáždění nastává pauza před večerní evangelizací s Vláďou Kocmanem.
Někdo si jde dát kávu. Někdo si jde odpočinout. My jsme se posadili venku na sluníčku a vdechujeme čerstvý vzduch.- zdes -


Více fotografií si můžete prohlédnout zde >>>

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.