Křesťanská církev Cesta života

Velikonoční slavnost - Neděle 12. 4. 2009, 10:00 - VzkříšeníNeděle. Většinou se v tuhle ranní dobu pomalu probouzím, teď ale (netradičně) spěcháme do církve, protože za hodinku začne shromáždění. Běžně totiž bývá shromáždění v Č. Budějovicích až odpoledne.

Poslední den - vyvrcholení Velikonoční slavnosti. Ten nejslavnější. A opravdu, i chválu dnes prožívám ještě intenzivněji než včera.

Krátce z Petrova kázání...Neboj se. Přijď k Bohu. Buď v Jeho přítomnosti. Dnes je nejradostnější událost věků.
Kdyby zůstal v hrobě, nebylo by hotovo. Ale my máme důvod slavit, protože On je živý. On je vzkříšený.

Od té chvíle evangelium působí až do napravení všech věcí.
Evangelium je víc než báje starověku.
Evangelium je moc!
A jestli tohle nechápeš v plnosti, přihlas se do ZBK. :-)Bůh řekl v ráji hadovi => Její símě ti rozdrtí hlavu a ty Jemu jen patu.
První zmínka o budoucím zrození toho mocného evangelia.
Evangelium není náhoda. Není to nečekaná událost. O evangeliu se mluví po věky.
Na nás není někoho manipulovat, přesvědčovat. Na nás je vyhlásit tu dobrou zprávu.„Znáš sám sebe?“ ptali se čeští bratři Johna Wesleyho.
Moc = (v tomto případě) moc, autorita a právo. A to dal nám všem,kdo jsme Ho přijali. Máme právo, autoritu a moc Božího dítěte.

Nebuď zombie křesťan => znovu narozený, ale žije starý životem. Nech Boha působit. Proměnit tě. Osvítit tě.

Je tvoje největší lidská potřeba se setkávat s Bohem? Nezůstaneš stejným.Ďábel nás ničí mocí své lži! Ale Otec nás vytrhl zpod vlády temnoty. Ďábel to právo ztratil, nemá moc...ale ještě často tě svou lží drží.
Už nemá moc, může jen lhát. Už nejsi jeho otrok. Patříš Bohu.Velikost Boží lásky k tobě je větší než velikost bolesti, kterou Mu děláme hříchem.
Jen skrze dar Boží moudrosti a milosti v hojnosti se dá kralovat ve vlastním životě skrze Krista.
Tvůj život má určitý rozměr (lidi, práce, domov, rodina...) a v něm máš kralovat ty, ne ďábel. K tomu jsi povolán.
Nenech se přemáhat zlem, přemáhej zlo dobrem.
Nestačí jen věřit. Je třeba přijímat dar Boží moudrosti a milosti.Moc = (dynamis) moc síly
Aza tuhle moc se není třeba stydět. Je třeba, aby ta moc mohla působit.

(Celé nedělní kázání si můžete poslechnout v sekci „kázání“)

Petr nás pozval na pódium a vyzval shromáždění, aby ten, kdo potřebuje modlitbu, šel dopředu. Chce se modlit za ty, kdo se cítí jako „nalomená třtina“. Bůh nalomenou třtinu nedolomí. Petr se chce modlit, ať se ta moc (dynamis) uvolní.

A taky ano...moc se uvolňuje velmi rychle. Sleduji to z pódia zatímco s týmem chválíme.
Opravdu bych se divila, kdyby se našel někdo (z účastníků), jehož život se během Slavnosti alespoň trochu nezměnil.Lidé se sbírají k odchodu. Někomu se Slavnost zdála dlouhá, mě přišla docela „volná“ (když si vzpomenu na naše konference a semináře v „dřevních dobách“, kdy jsme se snažili vstřebat co nejvíce), myslím, že to bylo akorát.Dívám se na prázdný sál a v hlavě mi zaznívá blues (které kdysi dávno manžel z legrace složil) o tom, jak prach usedá na prázdné církevní židle. Ale tady se ten prach hned tak neusadí. Během týdne se tu stále něco děje a nejdéle za týden se znovu sejdeme v Boží přítomnosti.

- zdes -


Více fotografií si můžete prohlédnout zde >>>

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.