Křesťanská církev Cesta života

Dopis církvi

24. - 30. 6. 2007 proběhne Čas zastavení, hodnocení a počítání nákladů

Od února jsme ve sboru v Českých Budějovicích a Českém Krumlově začali realizovat nový systém skupin. S uváděním do praxe všech podnětných myšlenek, které jsme v této věci od Pána přijali, nabíráme praktické zkušenosti a poznáváme, co je dobré zachovat a co je nutné vyladit, aby nový systém skupin byl přínosný pro praktický život každého jednotlivého člena i celé církve.

Nyní je před námi opět čas se otevřít pro oživení Božích podnětů nebo k přijetí nových. 24. - 30. 6. 2007 proběhnou v Českých Budějovicích a Českém Krumlově shromáždění, během kterých se proto budeme přibližovat k Bohu a otevírat se pro působení Ducha svatého.

Shromáždění, která proběhnou:
24. 6. na nedělním shromáždění církve bude biblické vyučování o tom, jak otevřít svůj život pro Boží působení.

Pondělí 25. 6. až čtvrtek 28. 6. proběhnou od 19.00 hod. v obou sborech večery ztišení. Během těchto shromáždění bude sloužit jeden ze starších církve a povede zúčastněné k zhodnocení svého života během prožitého období, posvěcení a hledání Boží vůle pro nadcházející období.

V pátek 29. 6. v Českých Budějovicích a v sobotu 30. 6. v Českém Krumlově se budou od 19.00 hod. konat Večery Ducha svatého – shromáždění, během kterých se budeme ve chválách, uctívání a modlitbách otevírat pro Boží zmocnění.

Na co je třeba se zaměřit během večerů ztišení:
V lednu jsme během večerů ztišení vedli každého zúčastněného k tomu, aby zhodnotil, v jakém stavu je jeho osobní vztah s Bohem, jak spravuje svůj vlastní život, jak žije se svou rodinou a přáteli a jak svým životem přispívá k životu a službě církve. Nyní je čas znovu zhodnotit každou z těchto oblastí svého života i jak jsme byli věrní v konání Boží vůle, kterou nám Pán pro každou z těchto oblastí zjevil. Je nutné pokračovat ve všem, s čím Bůh ve tvém životě začal! Ať každý z nás zhodnotí, čeho už dosáhl, v čem již vyspěl i v čem stále selhává. Ať každý z nás činí pokání ze svých hříchů a pozve Ducha svatého, aby dal moudrost a sílu učit se žít v Boží vůli v každé oblasti svého života.

Správcové skupin ať zhodnotí svou službu. Ti, kdo vnímají ve správě skupiny pokračovat, ať se otevřou pro Boží moudrost a zmocnění pokračovat. Ti, kdo vnímají v nadcházejícím období nepokračovat, ať přijmou Boží pokoj a skupinu pod svým vedením ukončí. Ať se správce rozhodne jakkoli, je potřeba, aby věnoval jedno setkání své skupiny k tomu, aby spolu se všemi členy skupiny společně zhodnotili uplynulé období skupiny.

Ty, kteří chtějí vstoupit do služby správce skupiny a začít novou skupinu, chci povzbudit, aby odvážně vstoupili do malých začátků služby. Každý nový správce skupiny musí absolvovat seminář pro nové správce skupin. Ten proběhne od 18.00 hod 9. 6. v Českých Budějovicích a 23. 6. v Českém Krumlově.

Období, které je před námi:
Toto ztišení církve je směrované k přijetí Boží inspirace pro období prázdnin. Čas prázdnin je i časem dovolených. Obdobím, kdy se většina z nás může více věnovat osobní relaxaci a upevnění vztahu s rodinou a přáteli. To vše je správné a potřebné a přeji každému, ať si to s Boží milostí užije.

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.