Křesťanská církev Cesta života

Světový den modliteb za Jeruzalém

Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása.
Iz. 62:1


Každou první neděli v říjnu se stovky milionů křesťanů ze všech denominací, jazyků, ras a národů spojují, aby v souladu s biblickou výzvou vyprošovali pokoj pro Jeruzalém a všechny, kdo žijí v jeho branách. Od svého vzniku v roce 2002 se tato iniciativa rychle stala největším modlitebním hnutím zaměřeným na Izrael v dějinách církve.

V roce 2010 očekáváme, že se do ní zapojí na 175 národů a za pokoj Jeruzaléma se bude modlit 300 milionů věřících. V České republice tuto akci koordinuje Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - česká pobočka.

Věřím, že Hospodin povolává modlitebníky, aby je zapojil do svého plánu spásy světa v kterém hraje Izrael nezastupitelnou úlohu.

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu!
Iz. 62:6


Také křesťané z různých denominací v Českých Budějovicích se k této výzvě připojili a sešli se i tento rok v neděli 3.10. v podvečer v modlitebně církve Cesta Života. Bylo radostné, že zatímco vloni jsme vytvořili modlitební kroužek, letos jsme vzhledem k počtu účastníků vytvořili modlitební skupinky v kterých jsme se modlili za jednotlivé potřeby Izraele. Jak povzbudivá byla slova jedné sestry, které Pán připomněl při modlitbách za bezpečnost Izraele otevřené oči mládence Elíši, který měl velikou obavu z přesily nepřátel izraelitů a mohl uvidět mocnou a velikou Boží armádu (2.Kr. 6:17). Také dnes Izrael čelí veliké přesile nepřátel, ale Boží armáda je připravena zasáhnout v pravý čas.

Jsme povolaní, abychom sloužili svým bratrům. Vždyť jsme to my křesťané, kdo byli v Kristu naroubováni do ušlechtilé olivy a skrze ni máme podíl na všech zaslíbeních a smlouvách Božího lidu. Ježíš řekl, že spasení je ze Židů (J. 4:22) a Pavel potvrzuje, že vše co je nám drahé přišlo od židovského národa (Ř. 3:2, 9:4-5). Přímo nám připomíná, že jsme jeho dlužníky a měli bychom mu sloužit (Ř.15:27).

Pokud toto budeme dělat jako jednotlivci, sbory, národy.. naplní se zaslíbení daná Hospodinem:
Gn.12:3 „Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě."

Alice Michalcová

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.