Křesťanská církev Cesta života

Křesťanský tábor – Borová 2012

Sjíždíme se znovu po roce na Křesťanský tábor na Borové u Chvalšin. Pořádá ho Domeček z Trhových Svin, potkává se tu velká část dětí z dětského shromáždění Cesty života v Č.B., ale i někteří z Krumlova. Běhy jsou dva, stejně jako minulý rok.

Děti tu budou týden bydlet ve stanech s podsadou, jídelna je sice na čerstvém vzduchu, ale pod pergolou, ve srubu se vaří. Na louce můžeme vidět týpý a hangár – ten je důležitý hlavně v deštivém počasí.Letošní téma je opravdu dobrodružné – cestování časem. Dva japonští vědci – bibličtí archeologové- sestrojili stroj času, ale nějak se jim to zašmodrchalo, zlaté české ručičky časostroj opravily a tedy jdeme na výpravu do biblické minulosti – snad ztracené badatele najdeme.Na začátku potřebujeme to, co každý cestovatel –pas. No nebylo to jednoduché – sehnat všechna ta razítka (příprava na skutečný život). Nakonec máme všichni průkazy, kdo neměl fotku, tak se nakreslil.Pak se vymýšlel název družstva, pokřik, vyráběla se vlajka či erb.Nakonec jsme hráli hru v lese. Copak nás čeká zítra? Ráno na rozcvičce, jak se tak brouzdáme bosi v rose – přiběhne rozcuchaná Monča, nějak černá ve tváři, že se nějak dotkla časostroje a ozvala se rána….zanedlouho se přesvědčíme, že už jsme opravdu v minulosti – přichází Eva a Adam- povídají si o Božím stvoření.

Dopoledne jako vždy – začínají duchovní skupinky – zpíváme chvály, povídáme si dnes o Evě a Adamovi, končíme modlitbou. Navazuje výcvik – ohně, přežití v lese, lana a uzly, mapy, nebo práce na tábořišti (družstva se střídají).

Po obědě vyrábíme po skupinách zvíře z přírodnin.

Kdo nás ohromil? Drak a pavouk.

Po svačině následují oblíbené workshopy - např. výroba šípů a luků, letadýlek, střelba z luku, savování a batikování triček, pletení z proutí, střelba prakem apod.

Po večeři sedíme kolem táboráku, pozorujeme mihotající se plamínky a zpíváme chvály. Též čteme z kroniky a podobně. Tentokrát ale přišel anděl s plamenným mečem – Adam s Evou byli vyhnáni z ráje, my jdeme do temného lesa po oddílech pro světlo, teplo a jídlo. Menší oddíly přinášejí po jednom světlo svíčky, starší žhavé uhlíky a vykopávají jídlo (brambory, které se pak upečou v popelu).

Další den cestujeme časostrojem několikrát.

Před našimi zraky se odvíjí divadlo. Jsme svědky, jak Sára přemlouvá Abrahama – „Abramínečku, mám dobrý nápad, jak to zařídit, abychom měli děťátko, přece přes Hagar!“Těžce jde potom Abraham s Izákem na horu Mórija – „Tati, kde je obětní beránek?“ Ptá se Izák a drží v ruce dříví. Jsme svědky Izákova ženění – děti se smějí, když Izák zvedne závoj a vydechne: „Hezká!“

Rebeka nám na pódiu skoro porodí dvojčata a nakonec se seznamujeme s dospělým Jákobem, který podvádí, aby nakonec byl sám podveden strýcem Lábanem (Lea – dost nevděčná role).Dostáváme se tedy nakonec až k Josefovi. Po obědě luštíme japonskou šifru. Je to vlastně nápověda pro další cestu. Držíme se provázku a po jednom odcházíme do lesa, vyzbrojeni biblickými verši – na rozcestí si připomínáme -široká cesta vede do zahynutí – tedy tam nepůjdeme (i když několik nepozorných tam odešlo).

Nejzajímavější dobrodružství je, když se na nás vyřítí bojovník s mečem, my ale dobře víme, že Boží Slovo je ostřejší než meč a kdo si ho pamatuje, má vyhráno, bojovník padá k zemi.

Čokoládový poklad nás též nesmí zlákat – je to past – tomu říkám pokušení! Všichni došli, tak co bude zítra?
Zítra nás probudí dozorce z Egypta, pomažeme veřeje svých domovů a vycházíme s Mojžíšem z Egypta – tedy na výlet. Některý oddíl jde do Brlohu na koupaliště, jiný přes Kuklov do Brlohu, někdo až na Kleť. Cestou najdeme kus desky, kterou Mojžíš rozbil (desky Zákona). Náš oddíl trochu bloudí, bus jsme stihli jen taktak. Ještě nás čekalo dobití Jericha.Další den se nesl v duchu doby krále Davida. Příběhy o králi Davidovi jsme sledovali ve formě divadla. Před našimi zraky David zabil Goliáše a usekl mu hlavu. Ovšem Saul se dlouho z Davidova vítězství neradoval, hodil po něm oštěpem a pronásledoval ho.
Poté jsme utíkali všichni lesem a Saulovi vojáci nás pronásledovali.Jednoho opozdilce dokonce zajali. Vyklubala se z toho hra v lese s házením koulí. Večer byla tradiční hudební soutěž Davidova harfa, úroveň vystupujících je rok od roku lepší. Vítězové byli oceněni diplomy a odměnami.

Příští den jsme si povídali o Danielovi a byla olympiáda – házení na cíl, střílení lukem, prakem, podlejzání apod. Noční hra ovšem stála zato – Po cestě chodili strážci s lucernami, museli jsme se ve tmě plížit naprosto tiše a sebrat na druhé straně cesty co nejvíce papírků. Koho chytili, měl smůlu – dohrál.

Poslední den jsme se přenesli do doby Ježíše.

Ocenili jsme oběd – smažený sýr a brambory. Vodní hry na louce jsme si užili – bylo horko.Pak jsme bojovali o vlajku – dvě družstva proti sobě – cílem bylo přinést vlajku protivníka. Večer byl velmi zvláštní program u ohně. Poslouchali jsme osobní svědectví a následovala výzva: „Kdo chce dát svůj život Ježíši? Pojďte se modlit.“
Některé děti se k výzvě připojily a vedoucí se jim věnovali, pokud o to někdo stál.
Poslední den se nesl v duchu balení a úklidu. Zbývá otázka: Našli jsme japonské vědce na cestě časem? Ano. Našli. Hlavní vedoucí nám ukazoval na svém mobilu videovzkaz od vděčných zachráněných vědců.
Závěrem ještě doplním, že na druhém běhu měly děti možnost strávit jedno dopoledne u koní, všichni jsme se tu svezli na koňském hřbetu. Díky patří místnímu podnikateli, který nám to umožnil.Co si z Borové odnášíme?Kromě pamětního listu a výrobků (někdo letadélko, jiný luk a šíp, nabatikované tričko, zadrátkovanou skleničku apod.) také spoustu vzpomínek na fajn kamarády, na Boží přítomnost, když jsme u táboráku zpívali: „Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi…“, na duhu nad loukou, měsícem postříbřenou louku, když jsme spali pod širákem, na plápolající oheň a ranní rosu…tak si v duchu notujem naši „Bombovou píseň“, kterou složil kreativec Petr Dušek: „V temné džungli Blanského lesa kdesi pod Kletí, máme letos už po desáté náš tábor století. Úúú nás je to bombové…“Díky patří našemu Bohu za bezva strávený týden!

Dáša Nováková
Foto + komentáře: D. Nováková

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.