Křesťanská církev Cesta života

40denní modlitebně-postní řetěz 2012

V pátek 9.11.2012 (40. den) se koná modlitební setkání k ukončení 40denního modlitebně-postního řetězu 2012.

Setkáme se v sále církve CŽ v Č. Budějovicích v 19:00 hodin.


40denní modlitebně-postní řetěz začíná 1. října 2012.
Modlitby budou probíhat převážně ve vašem soukromí.
Kromě toho se 4x během těchto 40 dnů sejdeme ke společným modlitbám (blíže vás budeme informovat později).

Podrobnější info v kázání P. Petráška přibližně po 48. minutě záznamu (klikni na obrázek nebo na mikrofonek)


MODLITEBNÍ TÉMATA:


1. POSVĚCENÍ CÍRKE
Modli se za oddělení a očištění církve od vědomých hříchů a kompromisů.

2. JEDNOTA CÍRKVE
Za sjednocení církve v Duchu Svatém ve službě a vizi (jednota v Duchu Svatém zahrnuje i službu a vizi).

3. ŽIVOT, ZDRAVÍ A RŮST CÍRKVE
Modli se proti duchu náboženské tradice, proti vychladnutí, odpadnutí a hříchu.
Aby Ježíš Kristus byl naším Pánem za všech okolností.
Za uvolnění uzdravujícího pomazání pro našeho ducha, duši i tělo.
Za oheň a zmocnění do služby druhým.
Abychom rostli v poznání Ježíše Krista.
Abychom šli, kamkoli nás pošle.

4. PASTOR, STARŠÍ A SPRÁVCE AKTIVIT
Za ochranu a moudrost pro správu a vedení církve a za zmocnění ke službě.

5. TY SÁM
Napiš si svůj seznam potřeb, za které se chceš modlit.


VERŠE K VYHLAŠOVÁNÍ:


Ef 3:14-19
Kvůli tomu tedy klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, z něhož se nazývá veškerá rodina na nebi i na zemi, aby vám podle bohatství své slávy dal, abyste skrze jeho Ducha byli posilněni mocí ve vnitřním člověku, aby Kristus přebýval skrze víru ve vašich srdcích a abyste, zakořeněni a založeni v lásce, mohli se všemi svatými postihnout, jaká je šířka a délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku, přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré Boží plnosti.

Ef 1:17-23
...aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v poznání jeho a osvícené oči vaší mysli, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly, kterou dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc i panství, i nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím. A tak poddal všechno pod jeho nohy a dal ho církvi jako hlavu nade vším. Ona je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všem.

Ž 23:4
I kdybych šel údolím stínu smrti, nebudu se bát zlého, neboť se mnou jsi ty. Tvůj prut a tvá hůl mě potěšují.

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.