Křesťanská církev Cesta života

Vroucí modlitba spravedlivého

V Jakubově epištole, v 5. kapitole, ve druhé části 16. verše se píše: „Vroucí modlitba spravedlivého zmůže mnoho.“
A to byl jeden z důvodů, proč jsme se pustili do této akce.
Poslední den 40denního modlitebně-postního řetězu, v pátek 9.11.2012, se konalo velké modlitební setkání.

Večerem nás provedla Veronika Čermáková, která celou tuto akci zprostředkovala a od začátku držela v srdci.
Po skončení modliteb nám přednesla několik veršů, kterými Pán během těchto 40 dnů mluvil k různým lidem. Verše, které promluví jen k určitým jednotlivcům. A možná jsou právě pro tebe.

O hříchu
Gal. 5:19-21
Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.


O bolesti
Gal. 4:15a, 16-20
Kam se podělo to vaše nadšení?...Stal jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? Tamti o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí to dobře. Chtějí vás odloučit ode mě, abyste horlili pro ně. Je dobré horlit v zájmu dobra, a to vždycky, nejen když jsem u vás. Děti moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus.
Chtěl bych teď být s vámi a změnit svůj tón, neboť jsem nad vámi bezradný.


O očištění
Mat. 3:12
Už má lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm!“


Malach. 3:1-3
Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, už přichází, praví Hospodin zástupů. Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť bude jako ohnivá výheň, jako louh běliče!
Usedne a jako tavič pročišťuje stříbro, tak pročistí syny Leviho...


O očištění a uzdravení
Malach. 3:19-20
Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest! Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení...


K. Zettl:
„Na páteční skupině 2.11. při společných modlitbách jsem měl vidění.
Viděl jsem zelenou rozlehlou louku (pastvinu), která najednou začala hořet plamenem, až shořela. Poté jsem viděl, jak spáleniště opět obrostlo a louka byla posetá bílými květy. Řekl jsem o tom vidění ostatním a manželka Iva vzápětí dostala výklad.“

I. Zettlová:
„Tak jako se na jaře vypaluje stará tráva, aby mohla růst nová, tak Bůh chce spálit to staré v našich životech. Pak učiní něco nové, čisté, nádherné. Už tam nebyla jen tráva, ale i bílé a zářivé květy. Toto Kájovo vidění mi rezonovalo s veršem z Izaiáše 43:18-19, o kterém jsem přemýšlela v souvislosi s osobním životem den předtím.“
Nevzpomínejte na věci minulé, o starých neuvažujte! Hle, já činím novou věc, a klíčí právě teď – vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky.
A ještě poznatek z nedělního rána:
„Bůh v historii jednal se svým lidem tak, že když chtěl učinit něco v duchovní oblasti, učinil něco nejdříve ve fyzické. Příkladů v Bibli je mnoho. Bůh mi ukázal, že červnová záplava v této budově byla předobrazem toho, co Bůh chce dělat na duchovní úrovni s církví.
Záplava vodou vedla k obnově a očištění toho, co bylo staré a přinesla více, než vzala. Bůh chce očistit a obnovit chrám, ne vodou, ale ohněm. Jeho chrám jsme my, a oheň, Duch svatý.

Tak to byl 40denní modlitebně-postní řetěz.

Novinky

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2024-02-23
VÝZVY ROKU 2024 Cesta života Prachatice

2022-12-13

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.