Křesťanská církev Cesta života

Slovo pro tuto církev

Proroctví Michala Vaňka z 3.3.2013

(záznam od 00:08:30)
„Ano, já přicházím,“ praví Pán, „abych uzdravil každé srdce.“
„Ano, já přicházím,“ praví Pán, „abych otevřel vaše oči.“
„Ano, já přicházím,“ praví Pán, „abych rozšířil vaši vizi.“
„Ano, já přicházím,“ praví Pán, „abych otevřel nové dveře.“
„Ano, já přicházím, abych vás pozdvihl na novou úroveň. Nebojte se, nebojte se, nebojte se. Ano, já jsem připravil velké věci, abyste do nich vstoupili. Všechno, co jste prožili do téhle chvíle, byla jen příprava pro nové věci. Já jsem ten, který přináší nové věci.“

„Ano, já jsem Pánem průlomu. A já přicházím, abych vám dal průlom. Abyste mohli vstoupit do nových věcí. Ano, já jsem začal hlubokou práci ve vašich srdcích,“ praví Pán. „A já jsem neskončil, já budu pokračovat, ale vy uvidíte, jak ta práce, která nebyla vidět, vy uvidíte její výsledky navenek. Uvidíte moji ruku jak mocně jedná. Za to, za co jste se roky modlili, uvidíte. Uvidíte znamení, divy a zázraky. Já vás chci ještě víc sjednotit pro to dílo a pro tu práci. Já vám chci dát prožít, co to znamená, mít společné pomazání. Je to práce mého Ducha a já vás sjednocuji.“

„A já vylívám svůj olej, který stéká od hlavy přes bradu až na konec roucha. Protože tam, kde přebývají bratři a sestry v jednotě, tam já uvolňuji svoje požehnání a svůj život. A svoje pomazání, které láme každé jho. A vy to uvidíte od tohoto dne a budete vnímat v duchu nové pomazání. Budete cítit, jak sestupuje můj Duch na tohle místo. A každé jho bude zlomeno od toho pomazání, které já vylévám z nebe na vás.“

„Z tohohle místa,“ praví Pán, „se to pomazání bude šířit podle vize, kterou jsem vám dal. Podle slova, podle zaslíbení, které jsem vám dal.

(záznam od 00:27:00)
Pán říká: „Přichází čas, kdy se budete stěhovat na jiné místo.“
Protože je malé tohle místo. Já vidím v duchu, že jste mnohem větší. Tohle místo už není pro vás. Pán připravuje nové místo. Větší místo. A to nové místo bude rodištěm pro mnoho lidí. Mnoho lidí najde duchovní domov na tom novém místě. Budou přitahováni Duchem jako je železo přitahováno magnetem. Tak, jak Ho dál budete hledat. Tak, jak dál budete hladoví a žízniví po Něm. Tak, jak se dál budete milovat navzájem. Oni uvidí Boží slávu a církev začne růst nadpřirozeným způsobem. A to bude období, kdy Pán přivede nové lidi. Vy budete překvapeni a někteří se budete muset pokořit, protože ty věci, které jste si mysleli, že Pán bude dělat skrze vás a vaše životy, začne Pán dělat skrze tyhle nové lidi.
Pán říká: „Pokořte své srdce, nebraňte jim.“

Pán pozdvihne dary služebnosti a On uspokojí ten hlad, který je v tomto kraji. Hlad a žízeň po Něm. A pošle nové dělníky. Duch svatý vypudí dělníky na svoji žeň. On vypudí i mnohé z vás a ta vize se naplní. Ta vize není jen pro tuto generaci, ale i pro další generace, proto Pán říká: „Věnujte se svým dětem, mladým lidem, oni jsou tou budoucností. Oni vezmou ten štafetový kolík. Vy budete jako ty žhavé uhlíky a oni budou jako ten oheň.“ Pán pozdvihne novou generaci.

Pán mě sem poslal, abych něco ustanovil. Já v duchu slyším stále jedno slovo, které se mi vrací. A to slovo je SPOLEČNĚ. To je slovo pro vás. Pro každého jednoho na tomto místě. Možná je to výzva, abys dal Pánu ještě víc své srdce pro společnou práci, společnou službu, společné věci. Abys nemluvil o této církvi jako „oni“, ale jako „my“. Moje církev, můj domov...
Společně s Pánem, společně s Duchem svatým, společně s mým bratrem a sestrou. Společně jako církev. Společně jako tělo Kristovo.

(Celé slovo si můžete poslechnout ze záznamu.)
Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.