Křesťanská církev Cesta života

Hlídejme svou mysl

Pro věřícího člověka je otázka správného přemýšlení podstatná. Způsob našeho myšlení ovlivňuje naše postoje a charakter.

J. W. Tozer se jednou zeptal: „O čem přemýšlíš, když o ničem přemýšlet nemusíš?“ Pak dodal: „Vidíš jak lehce se dá zjistit, co je pro tebe podstatné?“ Sám Bůh nám dává příkaz: „A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle.“ (Řím. 12:2)

Není to vůbec jednoduché, ale je to opravdu práce, sebezapření, hlídat svou mysl a myšlenky. Je na nás, jaké věci vpustíme do své mysli, o čem budeme přemýšlet a čemu dáme přednost.
Ať čteš, koukáš na televizi, posloucháš muziku a jiné věci, pokládej si otázku: Je to pro mě dobré? Přinese mi to nějaký užitek?

Stojí to vynaložení velkého úsilí a učení, neboť nic není zadarmo. Jenže my, jako křesťané, si musíme přivlastnit tyto principy, abychom mohli odolat všem nástrahám, které satan vkládá do naší mysli a mohli poznat pokoj, radost a svobodu v myšlení a rozhodování.
Naše mysl je bitevní pole, kde ďábel a zlí duchové bojují proti Bohu a pravdě a chtějí dobýt naši pevnost a tou je lidská mysl.

Tento zápas se týká výhradně lidské mysli. Mnohé vzpurné myšlenky jsou zajaté v pevnosti ďábla a je třeba je zajmout, aby byly poslušné Kristu (II. Kor. 10:3-5). Musíme se naučit absolutně ovládat svou mysl. Je to jedna z nejtěžších věcí vůbec. Myšlenky,
které přicházejí do mysli znovuzrozeného člověka jsou:
1) z člověka samotného
2) z Ducha svatého
3) od satana a jeho démonů


Bitevní pole je v naší mysli a zápas se vede o naše myšlenky. Vše spočívá ve způsobu našeho myšlení, „co je v srdci, tím ústa oplývají,“ řekl Ježíš. To znamená - to, co máš v srdci, takový ve skutečnosti jsi.
Jsme zodpovědní za naše myšlenky, které probíhají v mysli, abychom je pečlivě zkoušeli, zda jsou poslušné Kristu (je-li každá myšlenka zajatcem Krista).

Musíme obnovit svou mysl a obléci se jako vyvolení Boží. Když přijdou situace, kdy nám lidé ubližují, abychom nejednali podle emocí (naší přirozenosti), ale rozhodli se jednat podle Boží milosti, a za zlé opláceli dobrým.

Je to ten největší a nejtěžší boj, hlídat svoji mysl, naučit se poslouchat a spoléhat na svrchovanou autoritu Ježíše Krista. Mnoho bitev prohráváme, neboť v dané situaci jednáme impulzivně, více podle emocí než podle vedení Ježíše Krista, který nás skrze Ducha svatého povede v dané situaci. Chceme-li být svobodní a žít plný život, naše mysl musí být obnovena.

A kdykoliv si uvědomíme, že nevládneme svou myslí, hned si uvědomme, že jí vládne nepřítel. Jestliže takto neuvažuji já, pak je to zlý duch, který působí v lidské mysli a dává myšlenky o které nestojíme. Chce nás učinit zajatci.Abychom dělali, co chce on a ne to, co chce Bůh. Je tak důležité ptát se: Od koho je ta myšlenka? Pokud hned na začátku nerozpoznáš, že myšlenka je od zlého, dá ti další a další myšlenku a během chvíle vidíš vše kolem sebe černé. A má tě ve své pevnosti. Pak jednáš podle těla (emocionálně). Pamatuj, Duch svatý ti v srdci a v duchu potvrdí co je od Pána a co od zlého. Pojistkou je Bible.Bůh ti neřekne něco, co není v souladu s Jeho slovem. Ďábel se tě bude snažit přesvědčit, že to není od Pána, že si jen něco namlouváš. Duch svatý je ten, kdo k nám promlouvá a upozorňuje na něco, co se nelíbí Pánu.

Jestliže to přehlížíš, zatvrzuješ své srdce a přerušuješ komunikaci s Pánem. Musíme se naučit být vůči váhání a vnitřní zábraně, kterou vnímáme, citliví a čekat na potvrzení dříve, než něco podnikneme.

Ukvapené jednání nemá v duchovním boji místo. Nemůžeme si myslet, že satana přemůžeme svou chytrostí, že to sami zvládneme. Musíme zůstat v plné závislosti na Pánu, aby nám skrze Ducha svatého zjevil satanovy taktiky.

Můžeme vítězit pouze mocí Ježíše Krista a poslušností Boží autoritě. Jinak mnoho bitev zbytečně prohrajeme, protože nebudeme poslouchat ani slyšet svého velitele Ježíše Krista (Mat. 7:24-27).

Když chceš špatnou myšlenku dostat pryč sám, ze své vlastní síly, prohraješ. Pokud ti Duch svatý dá rozpoznat, že tyhle myšlenky jsou od zlého a začnež je skrze autoritu (kterou máš v Kristu, a jeho jménu) odmítat, tehdy budeš vítězit.
Nesmíš přijímat špatné myšlenky a dávat jim místo ve své mysli. Ve jménu Ježíše Krista je odmítej a přemýšlej nad nějakým veršem z písma, který tě posílí. Mluv ho nahlas, abys vírou vítězil (Žalm 118:14, Žalm 119:10-11).

Každé pokušení, které svádí člověka, míří na jeho mysl. Všechna pokušení se nám nabízí v podobě myšlenek. Pro ďábla je lidská mysl nejsnazší cestou, jak oklamat i věřící a dosáhnout svého. Jakým způsobem přemýšlíme, takoví jsme. Buď přemýšlíme tělesně, nebo duchovně. Proto si denně oblékejme Boží zbroj a bojujme mečem Ducha svatého, tím je Boží slovo. Člověk, který nenosí Boží zbroj se lehce pozná. Jedná lidsky a tělesně.

Proto buďme střízliví a hlídejme si své myšlenky, neboť náš protivník, ďábel chodí kolem, jako řvoucí lev a hledá koho by spolkl.

My musíme vítězit s Kristem. Nic není bez úsilí a práce, ale stojí to za to!


(M&P říjen 2003)

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.