Křesťanská církev Cesta života

Českokrumlovské ohlédnutí za rokem 2013

Přijeli nás povzbudit…


Michal Vaněk
– pastor Slova života Brno
3.3.2013
Přišel s poselstvím, týkajícím se církevní jednoty a spolupráce a s několika postřehy a radami, „Co dělat, když nevíme, co máme dělat.“



Michal Kočer
– kázání na téma: Dům na skále a na písku
26. 5. 2013
Co děláme, když prší? Vezmeme si deštník. Přirozená ochrana. Někdo si vezme kapuci, někdo zaleze do auta, někdo nezaleze, protože to miluje a naopak vyleze. Všechny ty reakce jsou postavený na tom, jaký máme zvyk. Co tato společnost vymyslela, co nás naučili rodiče… Všem nám to připadá moudré. Ale Boží slovo nám říká, že moudrost tohoto světa je bláznovství v jeho očích. Když prší, mohu to postavit na zkušenosti, ale to je písek…to je málo. Bůh říká, že je blízko těm, kdo věří v něj, kdo jsou zkroušeni v srdci, kteří mají problémy v životě a ty Ho začnou volat opravdově.
Tati pomoc??? Já vím, že Ty máš moc, že Ty pomůžeš a spolu těžké situace zvládneme. Věřím v Ježíše, že On to dá, když já to nedávám. Věřím, že Ty to skrze mě v tuto chvíli dáš.



Karel Sedláček
- kázání na téma Čtyři klíče pro udržení duchovního života
30.06.2013
1. klíč: Slovo – zjisti, co Bůh říká o tvé životní situaci. Nestačí jen Bibli číst, ale číst s porozuměním. Boží slovo je protrava pro našeho ducha.
2. klíč: Modlitba – komunikace s Bohem. Nevzdáš to, když se něco nestalo, po prvních potížích, ale buď vytrvalý.
Život s Bohem je běh na dlouhou trať, ne sprint.



3. klíč: Svědectví – jestli žiješ s Bohem, tak to nejde schovat. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení slávy Božích dětí.
4. klíč: Církev – sólo křesťanství není šťastná myšlenka. Mít obecenství není jen chodit do církve, ale církev tvořit. Každý má nějaké obdarování od Boha a to nemáš jen sám pro sebe, ale aby si mohl budovat další lidi. Odvaž se přestat chodit jen na návštěvu, ale zapoj se a pak přestanou být oni, ale začneme být my.

Povzbuzovali jsme se...


Pravidelná setkávání – biblická vyučování s novorozenci z kurzů Alfa, poslední neděle v měsíci – Hody lásky
Skupiny – Nišovice, Svatý Ján nad Malší, chvála
Počet myslivců v našich řadách tento rok opět stoupl, takže je stále co jíst…



Ztišovali jsme se…


Týdny ztišení
7.1. - 11.1.2013, 16.6. – 20.6. a 8. – 13. 9. 2013 zakončené večery Ducha svatého v Českých Budějovicích „Co můžete, odložte na další týden. Přesčasy - nechte na příští týden. Seriály - nahrajte si na příští týden...,“ prosí nás Petr při nedělním shromáždění, kdy nás uvádí do nadcházejícího Týdne ztišení.

Modlili jsme se...


40 denní modlitebně postní řetěz se konal 3.6 – 12.7.
Téma modliteb: posvěcení církve, správný stav církve, změna způsobů služby církve, zářijové kurzy Alfa, misie

Evangelizovali jsme…


Kurzy Alfa, Zveme Česko na večeři
6.2 – 8.5., 25.9. – 18.12.
20.9. táborák pro bývalé účastníky kurzů a jejich známé v Kájově



Soutěže na kurzech Alfa jsou stále velkou zábavou.



Společně se 7 církvemi z Jihočeského kraje jsme měli několikadenní upoutávku na kurzy Alfa v Jihočeské televizi.

Křtili jsme, no málem jsme zamrzli…


5. října



Sportovali jsme…


O prázdninách
- tradiční splutí Vltavy na raftech zakončené velkou party u Suchánků… Mňam, mňam, mňam… Kdo si to nechal ujít, má čeho litovat… Podávali se opravdu vybrané lahůdky od našeho veleváženého kuchaře Pavla Podhradského.


A v září
- 8. ročník Suchých kostí, hejbejte se!



Žehnali jsme nově narozené Alžbětce Petráškové…





A jeli jsme se povzbudit
na konferenci do Brna…



Radovali jsme se na Vánočním banketu…


Chvála si pro nás připravila novou píseň sama i s dětmi…









Díky Ježíši za tento velmi plodný rok a do dalšího si přeme, aby nám to všem dohromady pěkně ladilo.

Lenka Štrbková

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.



Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda




duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.