Křesťanská církev Cesta života

Dětská církev - starší děti - co se u nás děje?

Se začátkem školního roku začala i pravidelná shromáždění dětské církve u starších i mladších dětí.
Rádi bychom vám, za služebníky starších dětí, přiblížili, co se u nás děje, co je nového, jaká témata budeme vyučovat a dále bychom s vámi chtěli v průběhu roku sdílet naše zážitky.

Minulý rok jsme, stejně jako mladší děti, probírali Boží charakter (jako např. Bůh je ochránce, přítel, zaopatřitel, dárce, průvodce aj.), dále od Vánoc to, co nás Ježíš učí (např. modlit, odpouštět, bojovat, poslouchat, dávat, učí nás být jeho učedníky apod.) a od Velikonoc jsme se zaměřili na Ducha Svatého (např. téma Kde se vzal, seslání Ducha Svatého, co dělá, jak nás vede, jeho moc, co zháší Ducha Svatého apod.).
V červnu se také konal víkendový výjezd v Trhových Svinech, kdy program zajišťovali naši mládežníci pod vedením Sáry Šimonové. Letošní téma bylo „Záchranáři“, kdy vznikala nová fiktivní záchranářská základna a bylo potřeba plno nových kvalifikovaných záchranářů. Děti, které se výjezdu účastnily, se mohly stát novým záchranářem. Přidáváme pár fotek z pobytu.Společná snídaně, mňam a spousta legrace. :-)Hry, vzájemné poznávání se a dobrodružství.Ukázka profesionálního ošetření pacienta ……a jeho transport do nemocnice :-).Nácvik obvazové techniky pod odborným vedením.A společný návrat v neděli do církve.

Od září se, jako služebníci, opět pravidelně scházíme každou středu a společně vymýšlíme program na další shromáždění, modlíme se za děti, jejich rodiny, naši službu a za další potřeby. Letošní název toho, co bychom chtěli dětem předat je „Boží plán pro Tebe“. Od spasení přes téma Co je služba, kdo může sloužit Bohu, dary - k čemu jsou, proč nám je Bůh dává, dále budeme vyučovat o motivaci ke službě a o tom nebát se dělat chyby apod.

V současné době nám dává Bůh na srdce modlit se za dorost, jelikož více než 7 dětí již dorostlo dorostového věku a potřebovaly by jinou formu vyučování. Některé starší děti ještě chodí na naše shromáždění, zapojují se do přípravy shromáždění, ale my, jako služebníci, nejsme schopni zajistit odpovídající program jak pro děti 7leté, tak pro děti, kterým je 12 a více. Tyto děti potřebují jiný přístup, chtějí věci studovat do hloubky a z různých úhlů pohledu. Chtějí diskutovat a polemizovat o věcech, budovat užší přátelské vazby a je pro ně velmi důležitá vrstevnická skupina. Děti v tomto období, pokud nemají kamarády v církvi a dorost, většinou z církve odcházejí, jelikož je vyučování pro děti už nebaví a shromážděním pro dospělé ještě nerozumí. Proto vás prosíme, abyste se připojili k našim modlitbám a modlili se za služebníka, nebo služebníky pro tuto věkovou kategorii.

Rádi bychom vás pozvali na naše shromáždění. Pokud vás zajímá služba dětem, nebo jen to, jak shromáždění dětské církve probíhají, rádi vás mezi sebou přivítáme.
Letošní rok bychom vás chtěli více informovat o našich shromážděních, proto pokud byste měli jakékoliv dotazy či povzbuzení pro náš tým, neváhejte se na nás obrátit.

Za tým služebníků Dětské církve - starších dětí Eliška F.

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.