Křesťanská církev Cesta života

Už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího

Jan 5:14 „Potom ho Ježíš nalezl v chrámu a řekl mu: ´Pohleď, jsi uzdraven; už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího.´“

Tento člověk byl vážně nemocný 38 let. Poté, co Ježíš poznal, že je dlouho nemocen, zeptal se ho přímo: „Chceš být uzdraven?“ On chtěl a Ježíš ho uzdravil. Později mu řekl: „Pohleď, jsi uzdraven.“ Ježíš ho ujišťuje o skutečném uzdravení. Je to ujištění, že nemusí pochybovat, jestli je jeho nově nabyté zdraví jenom něco dočasného. Avšak hned nato je uzdravený varován před jistým nebezpečím: „už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího.“

Bůh nám chce tímto příběhem něco říci. Vše, co pro nás dělá, je opravdové. Nemusíme pochybovat o tom, že když Bůh něco udělá, je to jen dočasná iluze. Vždyť Boží království je neotřesitelné a Bůh sám je nekonečně dobrý. Je tím, který se nemění. Avšak přes všechna tato Boží ujištění můžeme z jeho dobroty ztrácet, když si v našem životě ponecháme hřích.

Když Bůh pro nás udělá jakýkoli zázrak, musíme chápat, že to je projev jeho neměnné vůle, avšak když setrváme ve vědomém hříchu, může se stát, že nejen o Boží dobré přijdeme, ale dokonce se v našem životě může dít ještě větší zlo, než před Božím zázrakem.

Proč to tak je, nám vysvětluje oddíl Písma z Matouše 12:43-45 „Když pak nečistý duch vyjde z člověka, chodí po suchých místech a hledá odpočinek, ale nenachází. Tehdy řekne: `Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.´ A když přijde, nalezne ho prázdný, vymetený a ozdobený. Potom jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř a bydlí tam a poslední věci toho člověka jsou horší než první. Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením.“

Tyto věci nepíši k našemu postrašení, ale jako výzvu k boji proti vědomému hříchu v našich životech, s kterým nechceme jednat. Na shromážděních často vnímám, jak je Duch svatý zarmoucen chtěnými hříchy lidí z církve. Tak to však dál nesmí být. Boží slovo nám zjevuje, že s hříchem budeme zápasit celý život, ale nikdy ho ve svých životech nesmíme tolerovat nebo dokonce chtít. To by nám bylo jenom ke škodě.

V těchto dnech připravuje Bůh svou církev na sklizeň, a tak nebuďme tvrdého srdce, ale usilujme o to být připravenými.

Petr Petrášek (listopad 2003)

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.