Křesťanská církev Cesta života

Únor 2007, měsíc vykročení do nového systému skupin

V církvi v Českých Budějovicích a Českém Krumlově jsme poslední týden v lednu prožili čas zastavení, hodnocení a počítání nákladů. Od pondělí do čtvrtka jsme se během večerních shromážděních pokořovali před Bohem, dávali svůj život před Bohem do pořádku, hledali Boží vůli pro svůj život a dělali rozhodnutí, jakým způsobem se v čase, který je před námi, k Bohu přiblížíme. Během večerů Ducha svatého jsme pak v pátek v Českých Budějovicích a v sobotu v Českém Krumlově měli shromáždění plné chval, uctívání, modliteb a proseb za Ducha svatého. Tímto se završily lednové přípravy na rozjetí nového systému skupin.

Týdny jsem prosil Pána, aby v nás vzbudil své chtění i skutečné činění a povstalo alespoň 15 skupin. Jsem šťastný a vděčný, že Jeho odpověď převýšila mé očekávání a On znovu potvrdil, že je Bohem, který dává v míře dobré, natřesené a přetékající, a že pro toto období, které leží před námi, máme v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Prachaticích nabídku 27 skupin! Musím se přiznat, že mám velikou Boží bázeň a slavím Pána za Jeho zázrak dějící se v nás a skrze nás.

Každá skupina je projevem života této církve, a teď je jen na tobě, k jaké skupině se připojíš a svým životem budeš na své skupině spoluvytvářet tuto církev. Už nemusíš pouze chodit v neděli do církve, protože v rámci skupin přechází těžiště života celé této církve z neděle do každodenního života každého z nás. Na skupině jsou lidé, které můžeš více poznávat, modlit se za Boží požehnání pro ně a společně s nimi naplňovat cíl skupiny, který je tvému srdci v tento čas blízký. Při nedělních bohoslužbách se pak můžeme všichni společně radovat z toho, co s Pánem v týdnu prožíváme, a upevňovat během shromáždění jednotu celé církve jakožto jednoho těla – těla Kristova.

Seznam skupin, který nyní předkládám, je Boží nabídkou pro každého člena této církve (a někdy i nečlena), a ty se rozhodni, jestli tuto nabídku přijmeš a staneš se v čase, který je před námi, členem některé skupiny. U každé skupiny je jméno jejího vedoucího, kterého můžeš kontaktovat a domluvit si s ním svou účast na skupině, kterou spravuje. Chci ještě připomenout, že členové církve nemusí být na žádné skupině, a zrovna tak mohou mít osobní účast na více skupinách. Každý musí sám zvážit, co je pro jeho život v tento čas správné.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Skupina přímluvců modlitební sítě Otěvěk
Jarda Plch

Skupina přímluvců modlitební sítě ČB
Líba Randáková

Skupina přímluvců – modl. procházky ČB
Martina Kočerová

Chvála ČB
Karel Sedláček

Služba dětem ČB
Dagmar Nováková

Budování vztahů - Evangelizační skupina
Líba Randáková

Budování vztahů
Michal a Martina Kočerovi

Růst v mužství
Petr Petrášek

Služba ženám
Eliška Plchová

Klub maminek
Dagmar Nováková


ČESKÝ KRUMLOV
Skupina přímluvců modlitební sítě ČK
František Petrášek

Skupina přímluvců modlitební sítě Velešínsko, Kaplicko
Pavel Pípal

Skupina přímluvců modlitební sítě Nišovice
Oldřich Toninger

Skupina chváličů ČK
František Petrášek

Dětská církev (mladší děti)
Martina Petrášková

Dětská církev (starší děti)
(o vedení této skupiny se ještě jedná)

Skupina diakonů
Martina Petrášková

Evangelizační skupina
Petr Wízner

Růst v mužství
Petr Petrášek

Skupina maminek
Pavla Kvapilová

Budování vztahů - Sportovní skupina Kladné
Jozef Štrbko

Služba starým lidem
Jiřina Maršálková

Určité typy skupin překračují svým charakterem hranice jednotlivých sborů a jsou nabízeny celé církvi:
Pěvecký sbor
Robert Jakš

Motivační skupina (rozvoj osobní kreativity a efektivity)
Jiří Rendl

Turistická skupina
Karel Čapek

Vysokohorská turistika
Robert Jakš

V Prachaticích již probíhá vzdělávací skupina. Téma vyučování je Život s Bohem v církvi (Petr Petrášek).


Toto je milost, kterou od Boha pro tento čas máme, a je pouze na tobě, v jaké míře této milosti budeš žít. Můžeš dění v církvi pozorovat. Můžeš o tom všem diskutovat. Nebo můžeš v tom, co Bůh mezi námi dělá, žít. Jestli a v jak velké míře rozšíříš svůj život i do těchto věcí, je pouze na tobě.

Vyzývám každého z nás, kdo je povolán do této církve, aby sebral odvahu a byl účasten podle míry svých osobních možností toho, co nyní Pán mezi námi dělá.

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.