Křesťanská církev Cesta života

ROK 2008 ROKEM POSVĚCENÍ

Při hledání Boží vůle pro naši církev v novém roce 2008 mi Pán ukázal 1.Tes.4:7-8: Bůh nás přece nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. Kdo tedy toto odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který nám také dal svého Svatého Ducha. Posvěcení je nutné proto, abychom mohli vstoupit v plnosti do všeho, do čeho nás v roce 2007 Bůh povolal ohledně jednoty této církve, rozvoji jednotlivých sborů a misie.

Když se mluví o posvěcení, je třeba mít na mysli obě strany této věci. V posvěcení se oddělujeme od něčeho pro něco.

Od čeho se má Kristův učedník v posvěcení oddělovat? Od všeho, co mu brání konat Boží vůli. Proto i my, obklopeni takovým oblakem svědků, odložme každou zátěž i hřích, jenž nám tak snadno bývá překážkou, a s vytrvalostí běžme závod, který leží před námi (Žid.12:1). Abychom mohli žít v Boží vůli, musíme odložit nejen každý vědomý hřích, ale i každou zátěž. Co je tou zátěží? Je to vše, co sice samo o sobě hříchem není, ale stravuje to naši životní energii a čas v takové míře, že nám nezbývá životní energie a čas na konání Boží vůle.

Pro co se má Kristův učedník v posvěcení oddělovat? Poté, co odložíme každý vědomý hřích a každou zátěž, která nám brání konat Boží vůli, vytvoří se tím v našem životě prostor a čas ke konání Boží vůle. Chceme-li však být v konání Boží vůle úspěšní, musíme být stejně jako v každé jiné činnosti na tuto práci soustředěni. Abychom Boží vůli pro svůj život naplnili, musíme nad Bohem daným cílem přemýšlet, modlit se, hledat Boží způsoby naplnění, vzdělávat se atd. A to vše s vytrvalostí! Jednou, když jsem byl v práci na naplnění Boží vůle netrpělivý, Pán ke mně promluvil: „Vyvolil jsem tě, abys přinesl ovoce, a ne zeleninu! Než strom začne nést hojně ovoce, musí vyrůst a zesílit! To trvá roky, a ne měsíce!“ O tom všem je posvěcení pro Boží vůli.

Drazí, nenechte se odradit tím, že cesta křesťana není jednoduchým, instantním životním způsobem, který je dílem okamžiku. Boží vůle nemá hodnotu laciné cetky. Žít v Boží vůli je privilegiem zaslouženým vytrvalou životní obětí křesťana a bez posvěcení není možné v Boží vůli žít. Možná někomu vyvstane otázka: Stojí vůbec za to, v Boží vůli žít? Láska, radost, pokoj, harmonie, naplnění, vědomí smysluplnosti života, kterou život v Boží vůli lidské duši přináší, stojí za tu cenu!

Bůh od tebe dnes nechce víc, než jsi dnes schopen udělat, proto tě vyzývám, aby ses dnes rozhodl posvětit se v míře svých aktuálních možností od všeho, co ti brání žít v Boží vůli pro Boží vůli. Nevím, jakým výzvám ty a já budeme tento rok čelit, ale vím, že když se budeme řídit touto radou, budeme docházet cíle svého života.


Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.