Křesťanská církev Cesta života

Mojmír Kallus v Č. Krumlově a Č. Budějovicích

Mojmír Kallus je předseda české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém a kazatel Vinice ČR.

Na pozvání našich sborů přijel pohovořit na téma: Význam Izraele pro křesťany
- smlouva s Abrahamem jako společný základ
- jistota spasení závisí na věčné platnosti smlouvy
- souvislost mezi duchovním stavem Izraele a církve

Mnohým z nás se pootočil úhel pohledu, zaostřil zrak a rozevřely se nové obzory... Jak se v následujících řádkách zmiňuje i jeden z účastníků.Na Mojmíra Kaluse jsem se velmi těšil, protože jsem o něm jenom slyšel samé dobré věci a osobně jsem ho neznal. Jsem moc rád, že lidé jako on mezi námi jsou.

On sám je předsedou české pobočky ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - www.icej.cz), takže jeho kázaní bylo samozřejmě o Izraeli. Myslím, že Hospodin skrze něho k nám silně a jednoduše promlouval.

Když to vezmu, co zaujalo mne, napíšu to trošku v bodech:
1) Izrael vznikl božím zásahem - I řekl Hospodin Abramovi - odejdi ze svého rodiště do země, kterou Ti ukážu.
To jsou známé verše, ale konečně jsem viděl jakoby za ně. Izrael nevznikl žádným stěhováním národů nebo něčím podobným, ale byla zde jasná vůle Hospodina - jasný pokyn Abramovi. Tohle je důvod, proč tu Izrael stále je!
2) Hospodin řekl: "Požehnám těm, kdo žehnají Tobě." To je velké zaslíbení nebo také výzva pro nás. Pokud toto budeme dělat dostaneme se do souladu s boží vůlí a to jde, že?
3) V Ježíši Kristu jsme spřízněni s Izraelem, jsme spoludědici spolu se Židy, ale je tu podmínka - buďme v Kristu, aby toto platilo, abychom byli naroubováni na Izrael. To je velice povzbuzující, spoludědic - zní to nádherně, držme se Krista, v něm je plnost.
4) V žádném jiném jménu nebyli Židé pronásledováni tak, jako ve jménu Ježíš. Bůh nás volá, abychom ukázali Židům pravou tvář Ježíše, k tomu je potřeba pokory.

Ano, dlužíme toho Izraeli mnohem více, než tušíme, proto žehnejme tomuto národu. Děkujme Bohu za to, že jeho zaslíbení jsou věčná a neměnná.
"Potěšujte můj lid" říká Hospodin, stůjme věrně z Izraelem. Na závěr už jenom: "Shalom, chaverim."

Martin Kvapil
Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.