Křesťanská církev Cesta života

Jako malé děti, které si zakryjí oči

Proč je nutné pokání? A je vůbec nutné?

Je jasné, že hřích nás odděluje od Boha. Někdy se vědomí hříchu v našem životě snažíme zakrýt různými výmluvami a omluvami pro naše svědomí. Ale nefunguje to. Pokoušíme se před Bohem ukrývat, ale jsme jako malé děti, které si zakryjí oči a myslí si, že nejsou vidět.Čím delší dobu trvá tahle „schovávaná“, tím těžší je pro nás předstoupit před Boží tvář. Cítíme se jako nazí. Ale takoví před Bohem jsme.

Bůh na nás volá, jako tenkrát na Adama: „Kde jsi?“

Bůh po nás touží stále a chce, abychom se vrátili do Jeho náruče. Pro nás to znamená změnit směr, OD BOHA→K BOHU.

Bůh si pro nás přeje život a ten najdeme jen u něho. A protože v Boží přítomnosti nemůže být hřích, musíme se od hříchu oddělit. To je možné díky Ježíši Kristu.
Bez pokání není život.

Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil! (Ez 33:11b)


Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.