Křesťanská církev Cesta života

Slyšíš mě, Bože?

Odpovídá Bůh na všechny modlitby? Slyší je? Chce na ně vůbec odpovědět? Nebo zkouší naši trpělivost?...
Tohle se určitě honí hlavou lidem, kteří se za něco modlili a v nejbližší době se nic nestalo. Přesto nám Bůh radí:

„Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.“ Řím. 12:12
„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“ Filip. 4:6
„...v modlitbách neustávejte.“ 1.Tes. 5:17


Pomiňme skutečnost, že to, co se nám zdá až nesnesitelně dlouho, je pro Boha okamžik. (A přiznejme si, že když se něco dotýká přímo nás, nejsme ochotni čekat tak dlouho, jako když prosíme za druhé – je to logické, chceme se vymanit ze svého trápení, tlaku, bolesti... nejlépe ihned.)

Množí se případy lidí (křesťanů), kterým neklape manželství, případně jim přímo odešel partner a oni se modlí za jeho návrat. Neumím si představit, jak se cítí.
Mě stačilo, že jsem byla 3 dny mimo domov, a přestože jsem si užívala blízkosti rodičů, sestry a neteřinky, každou chvíli jsem si uvědomovala, že část mě zůstala doma. Hrozně ráda jsem se zase vracela zpátky. Je pro mě důležité mít dobré manželské zázemí. A ti, kdo ho ztratí, se musí cítit skutečně mizerně.Přemýšlela jsem při modlitbě za jednoho takového člověka. Určitě si přeje, aby Bůh zasáhl co nejdříve. Aby se všechno zase spravilo. Ale najednou jsem si velmi jasně uvědomila, že právě tahle situace je jiná, než když se modlíme třeba za auto, pěkné počasí, peníze, vybavení...
V takových případech totiž není vůbec problém, aby Bůh naplnil potřebu ihned. Jsou to věci, které může okamžitě ovlivnit. Jenže při modlitbě za „opravu“ manželství?

My víme, že Bůh je mocen. Bůh chce. Fandí manželství a z rozvodů je nešťastný. Takže se dá říct, že by to neměl být problém. Ale Bůh nemiluje jen mě (opuštěnou/opuštěného), miluje i toho, který odešel, tu, která zranila... a rozhodně nebude nikoho manipulovat, i když my si tolik přejeme partnerův návrat. Pochopme to správně. Bůh si přeje zachovat manželství a trápí ho, že se my trápíme. Ale jaký by to byl vztah, kdyby donutil svou mocí (a On ji má), aby se dotyčný „uprchlík“ vrátil?

Ne. (I když nám to možná vadí) Bůh respektuje vůli každého člověka. Stejně tak, jako s těžkým srdcem (na dlani) respektuje odmítání lidí, respektuje i odchod partnera (i když s tím nesouhlasí).
My se tedy můžeme modlit za obnovení vztahu, za návrat partnera... ale možná ještě mnohem víc přímo za tu osobu. Aby se Bůh dotýkal srdce a vytáhl na povrch tu lásku, která mezi partnery kdysi vzplála. Uzdravil zranění. Pomohl vyřešit problém, který byl důvodem odchodu... Protože když se tohle všechno změní, je (věřím) reálná šance, že se dotyčný sám vrátí. Ne díky manipulaci. Dobrovolně, díky svému rozhodnutí, kvůli Božímu dotyku...Má cenu se modlit, když to vypadá pořád hůř a hůř?
Jak říká moje drahá druhá polovička: „Dokud zůstaneš na hřišti, není nic ztraceno.“ Nevzdávejme ten boj. Ani ti, kdo očekávají zázračný návrat partnera, ani ti, kdo nesou „opuštěné“ na modlitbách.
Protože Pán vyslýchá naše modlitby. Nevěříte?
Tady je minisprška z Bible...

„Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal.“ Žalmy 22:25
„Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.“ Žalmy 34:18-20
„Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.“ Žalmy 116:1-2
„...modlitbu spravedlivých vyslýchá.“ Přísloví 15:29
„Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.“ Žalmy 6:10
„Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.“ Žalmy 66:19-20
„A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.“ Matouš 21:22
„Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.“ Marek 11:24
...Anděl odpověděl: „Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe.“ Skutky 10:4
„...a řekl: `Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu...“ Skutky 10:31
„Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.“ 1 Petrův 3:7


Bůh nás slyší a chce nám odpovídat. Naslouchejme a přijímejme. Vždyť „...velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jakubův 5:16)

Bůh neignoruje naše prosby a modlitby. Nevyšumí někam do vzduchoprázdna.
„A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Beránkem; každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu... „A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář.“ Zjevení 5:8 8:4
Jsou mu příjemnou vůní. Tak Mu voňme dnem i nocí. :-)

zdes

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.