Křesťanská církev Cesta života

Vytrvalá víra

Bůh nám zaslíbil mnoho nádherných věcí jako například odpuštění hříchů, věčný život, pomoc v čase soužení, v listu Jakuba 1:17 je to výstižně popsáno: ,,Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry a přichází od Otce světel, u něhož není žádná proměna a ani stín posunu.” Co můžeme my obyčejní lidé jako ty a já udělat pro to, aby se tato nádherná zaslíbení naplňovala v našem každodenním životě? „Potřebujete totiž vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli a dosáhli zaslíbení (Žid.10:36).”

Vedle toho, že musíme věřit, že dobrý Bůh je a dává odplatu těm, kteří ho usilovně hledají - ,,Bez víry je však nemožné se mu zalíbit, neboť ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že těm, kteří ho pilně hledají, dává odplatu (Žid.11:6).” - je nutná vytrvalost v tomto životním postoji. Pouze skrze vytrvalou víru jsme schopni jak vykonat Boží vůli
pro nás život, tak dosáhnout úžasná Boží zaslíbení. Je třeba podotknout, že nestačí vytrvalou víru v Boha mít, ale je nutné i v souladu s touto vírou i žít. Věřit, že Boží slovo je pravda, je věc volby, a člověka to zas tak nezatěžuje, ale žít podle Božího slova je někdy náročné. Žít vírou v naději Slova Božího za všech životních okolností, i v těch pro nás nepříznivých, není skutečně vždy jednoduché.

Jak se projevuje, když Boží lid nežije vírou v těžkých situacích života? Reptá! Když se dostaneš do náročné životní situace, kdy se ti život, který žiješ, vymyká z kontroly, co děláš? Snažíš se hledat Boha a Jeho řešení? Přemýšlíš konstruktivně s nadějí v srdci: „Vždyť On řekl: ,,Nikdy tě nenechám a ani neopustím (Žid.13:5)", a nebo v nevěře reptáš na všechny příčiny svého problému?

Když si vezmeme příklad Izraelců na poušti, jejich reptání bylo opodstatněnou reakcí na reálnou příčinu! Už sis představil, jaké to je být na poušti s rodinou tři dny bez vody? Už sis představil jíst stejný druh jídla každý den? Už sis představil životní prostor na poušti, kdy tě obklopuje pouze písek a pustina? Už sis představil dny, týdny a měsíce nekonečného pochodu do neznáma s možností, že zaútočí nepřátelská armáda, aby tě zotročila?

K tomu všemu tě vede podivín, který ani nezvládá své povinnosti správce celého národa, a nechá tě klidně samotného v nejistotě čekat celé týdny v pustině, aby si šel “prý“ povídat s Bohem, kterému vlastně vůbec nerozumíš, protože nejen že mocně zničil sílu Egypta, ale On svůj soud obrací i na svůj vlastní lid, když je neposlušný.
Podobné výzvy okolností však zažívá Boží lid v každé době. I ty se občas dostáváš do nedostatku a vyprahlosti v oblasti svého ducha, duše nebo těla a občerstvující pramen nikde. I ty máš jíst stále stejný pokrm Slova Božího. I tebe obklopuje pustina bezbožného světa, z které čas od času přijde útok zla. Přitom všem Boží lid vedou podivíni, kteří nesplňují tvé představy o správném vedení církve.

A aby toho nebylo málo, Bůh někdy jedná způsoby, jimž vůbec nerozumíš, a Jeho spravedlivé soudy nedopadají pouze na tvé nepřátele, ale i na tebe. Jak se v těch všech náročných situacích chováš ty? Reptáš a nebo pokorně ve vytrvalé víře hledáš u Boha řešení.
Bůh nám ukazuje na příkladu Izraelců, které vyvedl z otroctví v Egyptě, proč Boží lid reptá, když se jeho život neodvíjí podle jeho představ „Na koho se pak hněval čtyřicet let? Zdali ne na ty, kteří hřešili a jejichž těla padla na poušti? A komu odpřisáhl, že nevejdou do jeho odpočinku? Přece těm, kdo byli neposlušní. Vidíme tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře (Žid.3:17−19).“

Když víru máš, ale vírou nežiješ, nedokážeš být Bohu poslušný, nedokážeš být pokorný, nedokážeš v čase těžkostí nereptat, a tudíž nedokážeš dosáhnout Božích zaslíbení.
Pouze když vytrvale žiješ vírou v naději Božího slova, nenecháš se odradit tím, že ne vždy všechno jde podle tvých představ, že to někdy bolí být Bohu věrný. Pouze když v pokoře před Bohem budeš trpělivě hledat řešení svých životních zkoušek, pouze když sám sobě nedovolíš reptat, ale budeš vytrvale věřit Bohu a Slovu Jeho milosti, dosáhneš Božích zaslíbení.

(3/2006)

Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.