Křesťanská církev Cesta života

Kdo žízeň má...


Jak uhasit žízeň, rychlokurz degustátora
a trocha zpěvu od Michala Kočera.Rychlokurz degustátora vína:
Pozn.:
Müller Thurgau je švýcarská moštová odrůda vinné révy. :)
Hospodin je DOBRÝ PASTÝŘ. On nás přivádí k vodám...
Izák ben Jekel, hledač pokladu – chasidský příběh
Třetí příběh podle Bubera dovršuje celé chasidské učení o cestě člověka. Vypráví o chudém a zbožném Izákovi, který i přes svou bídu nikdy nezavrhl víru v Boha. Jedné noci se mu zdál podivný, ale přesto velmi živý sen. Ten nařizoval, aby se vydal na dlouhou cestu z Krakova až do Prahy, protože se tam pod mostem ukrývá poklad. Nejprve Izák nepřisuzoval snu sebemenší důležitost, ale když se opakoval vícekrát, změnil názor. Byla to poslední šance, jak překonat tíživou životní situaci. Vydal se tedy do Prahy, aby se přesvědčil o pravdivosti snu na vlastní oči.

Po příjezdu na místo se zpočátku zdráhal začít kopat, navíc přítomnost strážníků mu to nedovolila. Přemýšlel, jak se má dále zachovat. Jednoho dne se však vzchopil a přišel až k mostu. Potloukal se poblíž něho celý den a snažil se přijít na to, kde by poklad mohl být schovaný. Večer si jeho podivného chování všiml velitel a přistoupil k němu s otázkou, zda něco nehledá.

Izák mu převyprávěl, jaké podivné okolnosti ho zavedly až sem, ale velitel se začal jen smát. "Ty ubožáku, ty ses až sem trmácel se svými rozedranými botami jenom kvůli snu! Ach, kdo věří snům! To bych si já musel podle příkazu ze snu sbalit svých pár švestek, putovat až do Krakova a tam, ve světnici jistého Žida, měl by se jmenovat Izák, syn Jeklův, pod pecí hledat poklad! Dovedu si představit, jak bych chodil po všech domech, vždyť tam se jedna polovina Židů jmenuje Izák a druhá Jekel!"
Velitel se Izákovi jen vysmíval kvůli jeho nerozumnému jednání a pošetilosti, protože opravdu věřil, že by mohl zbohatnout a zaopatřit celou rodinu. Ve skutečnosti mu ale sdělil mnohem více, než chtěl Izák předtím vědět. Když vyslechl všechno opovržení a všechen posměch za nerozumný výkon, uvědomil si pravý smysl snu, který se mu tolikrát zdál. ,,Pod ohništěm svého domu máme zakopaný poklad.“ Izák se uklonil a zamířil zpět do Krakova, kde opravdu objevil to, po čem nejvíc toužil. Za získané bohatství postavil modlitebnu, kterou nazval podle svého a otcova jména.Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.